Xin cấp lại Bằng khen của TTCP

  21/8/2018

  Lê Hoàng Tuấn

  Gv trường THPT Ba Đình- Huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

  172050166

  0986723021

  Lehoangtuanbd@yahoo.com.vn

  Lĩnh vực khác

   Năm 2011, tôi được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2016, tôi có chuyển nhà ở và bị mất. Vậy quý cơ quan cho tôi hỏi thủ tục xin cấp lại như thế nào?

  Tôi xin chân thành cảm ơn!


  Nguyen Thanh Thao


  3/10/2018

   Trả lời: Căn cứ Điều 42 Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định về thủ tục cấp lại hiện vật khen thưởng cấp Nhà nước: Cá nhân có đơn đề nghị (điền đầy đủ thông tin theo mẫu 4.2b quy định tại Nghị định số 85/2014/NĐ-CP) gửi bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (qua Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) nơi đã trình khen thưởng trước đây cho cá nhân để được tra cứu, xác nhận khen thưởng và làm các thủ tục cấp lại hiện vật khen thưởng; khi có kết quả sẽ thông báo cho cá nhân để nhận.