Về việc cấp lại hiện vật

  23/8/2018

  Trần MInh Hoang

  361/10B Phạm Văn Chí phường 3 quận 6, thành phố HỒ Chí Minh

  079082007966

  0938581164

  hoangtm021282@gmail.com

  Lĩnh vực khác

   Cha tôi tên Trần Thanh Hoa sinh năm 1953, trước đây có tham gia cách mạng tại cục điện ảnh thuộc quân khu 7 đã được khen tặng huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhì và huân chương chiến thắng hạng nhì. các hiện vật trên hiện đã thất lạc và cha tôi hiện cũng đã mất năm 2015. Nay tôi xin hỏi làm thế nào để xin cấp lại hiện vật để gia đình tôi thờ cúng


  Nguyen Thanh Thao


  3/10/2018

   Trả lời: Căn cứ Điều 42 Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định về thủ tục cấp lại hiện vật khen thưởng cấp Nhà nước: Cá nhân có đơn đề nghị (điền đầy đủ thông tin theo mẫu 4.2b quy định tại Nghị định số 85/2014/NĐ-CP) gửi bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (qua Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) nơi đã trình khen thưởng trước đây cho cá nhân để được tra cứu, xác nhận khen thưởng và làm các thủ tục cấp lại hiện vật khen thưởng; khi có kết quả sẽ thông báo cho cá nhân để nhận.