tiền khen thưởng

26/10/2016

Phạm Kim Long

Thanh Miện Hải Dương

030082001174

0975226935

phamkimlong82hd@gmail.com

Khiếu nại tố cáo

 Theo Quyết định số 211/QĐ-CT ngày 20 tháng 3 năm 2001 của Chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đối với huân chương chiến công hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở tuyến 1 biên giới phía bắ, khen thưởng bao nhiêu tiền?


Nguyen Thanh Thao


23/11/2016

 Theo Mục h, Khoản 1, Điều 72 Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định: “Huân chương Lao động” hạng ba, “Huân chương Chiến công” hạng ba, “Huân chương  Bảo vệ Tổ quốc” hạng ba, “Huân chương dũng cảm” được kèm theo tiền thưởng bằng 4,5 lần mức lương tối thiểu./.