Huy Chương Chiến Sỹ Giải Phóng

1/11/2016

Đinh Văn Thanh

Hạ Long - Quảng Ninh

164363589

01629.171.829

inhongthanhnb@gmail.com

Lĩnh vực khác

 Tôi có 2 việc cần hỏi như sau:

1. Đồng chí: Nguyễn Quang Sửu, sinh năm 1953

- Chức Vụ: Liệt sỹ (Hy sinh năm 1973)

- Quê quán: Ngũ Lão - Kim Động - Hải Hưng.

- Ngày 30 tháng 8 năm 1974 Cục Chính Sách có cấp giấy chứng nhận huy chương giải phóng (số 28330 H/4k) . Nay tôi hỏi thủ tục về cấp mới huy chương giải phóng cho đồng chí Nguyễn Quang Sửu?

2. Đối với những người là liệt sỹ (Nguyễn Quang Sửu) năm 1974 thì mặt sau của giấy chứng nhận huy chương có đóng 1 dấu vuông trong đó có 8 chữ , đó là kí hiệu hay mật mã gì?


Nguyen Thanh Thao


17/5/2017

 Hiện nay các Quyết định và danh sách khen thưởng Huân chương, Huy chương Chiến sĩ giải phóng không có trong hồ sơ lưu trữ tại Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Vì vậy, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương không có căn cứ để trả lời.

Đề nghị ông liên hệ với Phòng Thi đua - Khen thưởng, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng để được tra cứu, xác minh theo nội dung đề nghị nêu trên