Về điều kiện xét nhà giáo ưu ts

  15/11/2016

  Trần Duy Ngọc

  Sở GDĐT Phú Yên

  221091000

  01698981930

  tranduyngoc@phuyen.edu.vn

  Lĩnh vực khác

   Tôi có câu hỏi mong được giải đáp:

  Tôi hiện nay là công chức đang công tác tại Sở GDĐT; tôi đã có 21 năm trực tiếp giảng dạy, có 11 danh hiệu CSTD cơ sở và cấp tỉnh; về sáng kiến: có 02 sáng kiến cấp tỉnh (hội đồng KH tỉnh công nhận) và 01 sáng kiến cấp cơ sở (hội đồng KH Sở (ngành) công nhận).

  Vậy tôi đã đủ điều kiện để làm hồ sơ xét công nhận danh hiệu nhà giáo ưu tú chưa ?

  Rất mong được trả lời sớm. Xin cảm ơn


  Nguyen Thanh Thao


  29/12/2016

   Tại Khoản 3, Điều 62, Luật Thi đua, Khen thưởng quy định: Danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” được tặng cho đối tượng đạt các tiêu chuẩn sau:

  a) Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

  b) Có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, thương yêu học trò, có tài năng sư phạm, có công trong sự nghiệp giáo dục, được học trò đồng nghiệp và nhân dân kính trọng;

  c) Có thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 15 năm trở lên; đối với cán bộ quản lý giáo dục thì phải có thời gian công tác trong ngành từ 20 năm trở lên trong đó có 10 năm trở lên trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy.

  Đối chiếu các tiêu chuẩn trên nếu đủ điều kiện thì cá nhân làm hồ sơ đề nghị xét công nhân danh hiệu Nhà giáo ưu tú.