Tổng hợp câu hỏi và trả lời về công tác thi đua, khen thưởng
Hỏi - Đáp
Huân chương chiến công giải phóng

30/11/2016

Ngô Thị Kiều Oanh

Hà Tĩnh

183862374

0911098388

kieuoanhhvtc47@gmail.com

Nghiệp vụ chuyên môn

 Tôi đang thẩm định hồ sơ liên quan về chế độ chất độc hóa học cho người hoạt động kháng chiến, Trong đó, có 1 trường hợp có hồ sơ kèm theo là bản Huân chương chiến công giải phóng do Hội đồng cố vấn chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam Việt Nam cấp về có thành tích tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong chống Mỹ cứu nước. Vậy, dựa vào giấy tờ này có chứng minh được thời gian tham gia chiến đấu từ năm 1961 - 30/4/1975 không? và chứng minh được địa bàn tham gia hoạt động từ vĩ tuyến 17 trở vào không?

Tôi xin chân thành cảm ơn!


Nguyen Thanh Thao


29/12/2016

 Huân chương Chiến công giải phóng tặng cho các đơn vị, cá nhân có cống hiến trong lực lượng vũ trang nhân dân. Để chứng minh được thời gian tham gia chiến đấu và địa bàn hoạt động phải căn cứ vào lý lịch và hồ sơ kê khai đề nghị khen thưởng Huân chương.