Tổng số câu hỏi   14230
  Tổng số câu đã được duyệt   240
  Tổng số câu đã được trả lời   235
  Tổng số câu bị quá hạn   5

   Tôi muốn hỏi về vắn đề khen thưởng ở hình thức Giấy khen của Giấm đốc Sở: Năm 2016 theo hướng dẫn bình xét thi đua khen thưởng của Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp chỉ khen theo chuyên đề đến cấp Sở, các đơn vị thuộc Sở, không khen đến phòng tư pháp cấp huyện. Trong năm Sở Tư pháp có phát động 2 chuyên đề thi đua đến phòng tư pháp cấp huyện vậy khi tổng kết 2 chuyên đề thi đua đó Giám đốc Sở Tư pháp có quyền tặng giấy khen cho các phòng tư pháp thực hiện tốt 2 chuyên đề thi đua đó không?

   Tôi xin được hỏi: Đơn vị của tôi được thưởng hai danh hiệu " Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh và Cờ thi dua của Chính phủ. Tiền khen thưởng đơn vị tôi được thưởng bao gồm cả hai danh hiệu hay chỉ được thưởng tiền cờ thi đua của Chính phủ? Kính mong quý cơ quan trả lwoif cho tôi được rõ.

   

  các danh hiệu khen thưởng này muốn được cấp đổi lại do bị hư hỏng thì trách nhiệm của ai và được quy định tại điều nào, khoản nào, luật hay nghị định nào:

  Bảng vàng danh dự, Huân chương chiến sĩ vẻ vang, Bằng tổ quốc ghi công, các huân, huy chương...

  rất mong được nghe câu trả lời.

   

   

   Tôi công tác trong Quân đội, tôi muốn hỏi năm 1995, thẩm quyền tặng Bằng khen được quy định như thế nào?

  tôi đươc thưởng huy chương kháng chiến  hạng nhat. tên đúng là nguyễn văn hoành , ghi sai là hoàng văn hoành.  theo quyết định số 129 ngày 29 tháng 9 năm 1984 chứng nhận số 42 của hội đồng bộ trưởng. vì trả lại bằng huy chương nên tôi không có số sổ vàng. vậy xin được hỏi lấy số sổ vàng ở đâu. xin cám ơn.

  Page 10 of 47First   Previous   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Next   Last