Tổng số câu hỏi   14084
  Tổng số câu đã được duyệt   226
  Tổng số câu đã được trả lời   222
  Tổng số câu bị quá hạn   4

        Áp dụng cho năn học 2015-2016 về việc thi đua khen thưởng.Tôi xin phép hỏi như sau:           1. Trong thành phần của Ban thi đua khen thưởng để xét thành tich cá nhân cho các giáo viên Trường THPT có các giáo viên chủ nhiệm lớp hay không ?                                                                  2. Quy trình xét  để lựa chọn như nào là đúng nhất, có bắt buộc phải bỏ phiếu kin trong Ban thi đua hay không? Tại sao không đươc bỏ phiếu trong toàn trường ?

   Tôi xin hỏi, theo các văn bản hướng dẫn hiện hành về thi đua, khen thưởng thì viên chức để được xét "Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở" thì trong đánh giá xếp loại cuối năm có cần đạt loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" không?

  Xin chân thành cảm ơn và tôi rất mong sớm được hồi đáp.

   Câu hỏi 1: tôi được công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 4 năm liên tục thì có được đủ điêì kiện đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen không?

  Câu hỏi 2: tôi được công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sỡ 4 năm liên tục, nhưng năm nay tôi không viết sáng kiến thì có đủ điều kiện đề nghị UBND tỉnh công nhận chiến sĩ thi đua cấp tỉnh không?

   Xin Ban thi đua khen thưởng cho tôi được hỏi như sau:

   Tôi là giáo viên THCS.  Đầu năm tôi đã đang kí danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và Bằng khen của Bộ Giáo dục  và đào tạo.  Tôi đủ điều kiện thỏa mãn cả hai , Vậy xin cho hỏi tôi có thể cùng lúc đạt được cả hai hay chỉ được chọn một trong hai.

  Vì trường tôi sắp xét thi đua nên mong Ban thi đua chiếu cố trả lời thắc mắc giúp tôi qua mail. Tôi xin chân thành cảm ơn.

   Kinh gui: Ban thi đua khen thưởng!

   Tôi xin hỏi số quyết định, ngày tháng năm ký quyết định khen thưởng anh hùng lực lượng vũ trang cho tổng cục an ninh hai lần năm 2001, 2016 a

  Xin chân thành cảm ơn

  Page 10 of 45First   Previous   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Next   Last