Tổng số câu hỏi   14113
  Tổng số câu đã được duyệt   237
  Tổng số câu đã được trả lời   233
  Tổng số câu bị quá hạn   4

   Đồng chí giúp tôi những nội dung liên quan đến thủ tục, các bước đón nhận Danh hiệu đơn vị Anh hùng LLVT nhé?

   Trong Điều 68 mục 2 có ghi: Tiền thưởng sau khi nhân với hệ số mức lương cơ sở được làm /tròn số lên hàng chục ngàn đồng tiền Việt Nam. Vậy theo mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2018 là 1.390.000 . Danh hiệu Tập thể lao động tiến tiến - Đơn vị tiên tiến được thưởng tiền 1.112.000 đồng làm tròn lên 1.120.000 đồng; Các hình thức- Giấy khen của thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;  - Giấy khen của Chủ tịch HĐQT, Tổng GĐ, GĐ các DNNN ;  được thưởng 834.000 đồng làm tròn lên 840.000đồng. Tôi xin hỏi làm tròn như vậy có đúng không?

   Kính gủi Ban thi đua khen thưởng Tw

  Tôi là nhân viên hợp đồng 68 theo nghị định của chính phủ. Trong năm 2017 trong công việc bản thân hoàn thành tốt nhiệm vụ , được đề nghị danh hiệu lao động tiên tiến cùng với các đồng chí cùng cơ quan . nhưng rốt cuộc tôi không được xét vì là hợp đồng. Tôi không rõ về lý do mà bản thân không đạt danh lđtt trong khi đó năm 2016 tôi đạt dh lao động tiên tiến. Xin ban khen thưởng  giải thích cho tôi về vấn đề này?

   

   Các đ/c cho hỏi: UBND xã, phường thì có quy định cán bộ công chức nào ở sơ sở làm công tác thi đua khen thưởng, theo văn bản quy định nào ???

  Xin hỏi việc đơn vị muốn tổ chức cho các cá nhân tiêu biểu, chiến sĩ thi đua của ngành giao lưu, họp tập với các gương anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, qua đó tạo động lực phấn đấu và nhân rộng gương điển hình thì có thể liên lạc với cơ quan nào để xin danh sách và những tóm tắt thành tựu để mời cho phù hợp với đối tượng, thành phần tham gia? 

  Page 2 of 47First   Previous   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last