Tổng số câu hỏi   14230
  Tổng số câu đã được duyệt   240
  Tổng số câu đã được trả lời   235
  Tổng số câu bị quá hạn   5

  Xin cho tôi hỏi:

  Có quy định nào quy định: Viên chức là đảng viên sinh con thứ 3 bị xử lý kỷ luật (Bên chi bộ đã xử lý khiển trách, Chính quyền căn cứ vào đó cũng đã ban hành quyết định kỷ luật khiển trách) thì thủ trưởng đơn vị, cấp phó của người đứng đầu không được xét các danh hiệu và hình thức thi đua không? Đồng thời xếp loại, đánh giá cuối năm bị hạ 1 bậc xếp loại không? Trong khi cái lỗi sinh con thứ 3 của cấp dưới không phải là lỗi của cấp trên (vì không phải phạm vi được cấp có thẩm quyền giao quản lý).

  Tôi xin chân thành cảm ơn!!!

   Xin cho hỏi tôi đủ tiêu chuẩn xếp loại chiến sĩ thi đua cấp cơ sở theo nghị định 91/2017 nhưng khi hội đồng thi đua họp dựa vào kết quả biểu quyết tôi không đủ 2/3 phiếu đồng ý nên không công nhận kết quả xếp loại CSTD của tôi điều này có đúng luật không? Thủ tục kiếu nại kết quả của hội đồng thi đua của nhà trường như thế nào? Mong tin. Xin chân thành cảm ơn.

   

   Đồng chí giúp tôi những nội dung liên quan đến thủ tục, các bước đón nhận Danh hiệu đơn vị Anh hùng LLVT nhé?

   Trong Điều 68 mục 2 có ghi: Tiền thưởng sau khi nhân với hệ số mức lương cơ sở được làm /tròn số lên hàng chục ngàn đồng tiền Việt Nam. Vậy theo mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2018 là 1.390.000 . Danh hiệu Tập thể lao động tiến tiến - Đơn vị tiên tiến được thưởng tiền 1.112.000 đồng làm tròn lên 1.120.000 đồng; Các hình thức- Giấy khen của thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;  - Giấy khen của Chủ tịch HĐQT, Tổng GĐ, GĐ các DNNN ;  được thưởng 834.000 đồng làm tròn lên 840.000đồng. Tôi xin hỏi làm tròn như vậy có đúng không?

   Kính gủi Ban thi đua khen thưởng Tw

  Tôi là nhân viên hợp đồng 68 theo nghị định của chính phủ. Trong năm 2017 trong công việc bản thân hoàn thành tốt nhiệm vụ , được đề nghị danh hiệu lao động tiên tiến cùng với các đồng chí cùng cơ quan . nhưng rốt cuộc tôi không được xét vì là hợp đồng. Tôi không rõ về lý do mà bản thân không đạt danh lđtt trong khi đó năm 2016 tôi đạt dh lao động tiên tiến. Xin ban khen thưởng  giải thích cho tôi về vấn đề này?

   

  Page 2 of 47First   Previous   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last