Tổng số câu hỏi   14113
  Tổng số câu đã được duyệt   237
  Tổng số câu đã được trả lời   233
  Tổng số câu bị quá hạn   4

  Gửi ban thi đua khen thưởng.
  Tôi tên là : Nguyễn Tiến Dũng. Tôi muốn hỏi thủ tục xin cấp lại Huân,
  huy chương cho bố mẹ tôi ( Vì huân, huy chương cũ đã bị thất lạc)
  Bố tôi: Nguyễn Văn Tấn, Huân chương kháng chiến Hạng nhất cấp ngày 18/9/1984
  Số: 634 KT/HĐNN ngày 18/9/1984
  Vào sổ vàng số: 2542
  Mẹ tôi: Nguyễn Thị Đào, Huy chương kháng chiến Hạng nhất cấp ngày 25/05/1984
  Quyết định số: 79 KT/HĐBT ngày 25/05/1984
  Đã ghi sổ huy chương số 4843.

  Tôi xin hỏi thủ tục xin cấp lại Huân huy chương như thế nào ?
  Xin cám ơn
  N.T.DŨNG

   

   Đề nghị cho biết đối tượng được tặng "Cờ thi đua của Chính phủ" và " Cờ thi đua cấp tỉnh, cấp bộ quy định như thế nào? Các phòng ban, ngành, chuyên môn, đoàn thể cấp huyện có được tặng cờ cấp tỉnh hoặc cờ thi đua chính phủ không ?

   Sếp tôi đạt được danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 2 lần liên tục (năm 2006-2008 và năm 2009-2011) có sáng kiến được công nhận cấp tỉnh và có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc, nhưng không biết để trình chiến sĩ thi đua toàn quốc thì đến năm 2018 có được trình truy tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc không?Xin cảm ơn!

   Kính thưa Ban Thi đua

  Theo Luật và Nghị định mới hiện nay không có quy định cụ thể mức chi tiền thưởng cho Hộ gia đình. Vây xin hỏi hộ gia đình(gia đình) được tặng Bằng khen UBND tinh thì chi theo mức của cá nhân hay tập thể. Và quy định tại đâu ah?vì sắp tới có thủ tục hành chính về lĩnh vực thi đua, khen thưởng về tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho gia đình. 

  Xin chân thành cảm ơn và mong được

  TÔI LÀ EM RUỘT LIỆT SỸ NGUYỄN HỮU VỊNH  ( TỨC ĐẶNG CƯƠNG )  ANH TÔI ĐÃ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC TRUY TẠNG HUÂN CHƯƠNG QUÂN CÔNG KHÁNG CHIẾN HANG.HAI THỜI KY CHỐNG PHÁP.GIA ĐÌNH TÔI ĐA TRỰC TIẾP ĐI NHẬN HUÂN CHƯƠNG TAI HA NÔI VAO KHOẢNG NĂM 1952 ĐẾN 1958.ĐẾN NAY VÌ THƠI GIAN CHIÊN TRANH SƠ TÁN NHIÊU NƠI NÊN ĐẾN NAY CẢ HUÂN CHƯƠNG VÀ BĂNG TRUY TẶNG CŨNG BỊ THẤT LẠC.NAY QUA  TRÊN MẠNG THÔNG TIN NÀY TÔI MUỐN HỎI QUÝ BAN CHO GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI BIET CẦN PHẢI LAM GÌ ĐỂ TIM  VÀ CẤP LẠI CÁC YÊU CÂU BỊ THÂT LẠC TRÊN.XIN CÁN ƠN

  Page 3 of 47First   Previous   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last