Tổng số câu hỏi   14230
  Tổng số câu đã được duyệt   240
  Tổng số câu đã được trả lời   235
  Tổng số câu bị quá hạn   5

   Các đ/c cho hỏi: UBND xã, phường thì có quy định cán bộ công chức nào ở sơ sở làm công tác thi đua khen thưởng, theo văn bản quy định nào ???

  Xin hỏi việc đơn vị muốn tổ chức cho các cá nhân tiêu biểu, chiến sĩ thi đua của ngành giao lưu, họp tập với các gương anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, qua đó tạo động lực phấn đấu và nhân rộng gương điển hình thì có thể liên lạc với cơ quan nào để xin danh sách và những tóm tắt thành tựu để mời cho phù hợp với đối tượng, thành phần tham gia? 

  Gửi ban thi đua khen thưởng.
  Tôi tên là : Nguyễn Tiến Dũng. Tôi muốn hỏi thủ tục xin cấp lại Huân,
  huy chương cho bố mẹ tôi ( Vì huân, huy chương cũ đã bị thất lạc)
  Bố tôi: Nguyễn Văn Tấn, Huân chương kháng chiến Hạng nhất cấp ngày 18/9/1984
  Số: 634 KT/HĐNN ngày 18/9/1984
  Vào sổ vàng số: 2542
  Mẹ tôi: Nguyễn Thị Đào, Huy chương kháng chiến Hạng nhất cấp ngày 25/05/1984
  Quyết định số: 79 KT/HĐBT ngày 25/05/1984
  Đã ghi sổ huy chương số 4843.

  Tôi xin hỏi thủ tục xin cấp lại Huân huy chương như thế nào ?
  Xin cám ơn
  N.T.DŨNG

   

   Đề nghị cho biết đối tượng được tặng "Cờ thi đua của Chính phủ" và " Cờ thi đua cấp tỉnh, cấp bộ quy định như thế nào? Các phòng ban, ngành, chuyên môn, đoàn thể cấp huyện có được tặng cờ cấp tỉnh hoặc cờ thi đua chính phủ không ?

   Sếp tôi đạt được danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 2 lần liên tục (năm 2006-2008 và năm 2009-2011) có sáng kiến được công nhận cấp tỉnh và có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc, nhưng không biết để trình chiến sĩ thi đua toàn quốc thì đến năm 2018 có được trình truy tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc không?Xin cảm ơn!

  Page 3 of 47First   Previous   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last