Tổng số câu hỏi   14230
  Tổng số câu đã được duyệt   240
  Tổng số câu đã được trả lời   235
  Tổng số câu bị quá hạn   5

   Kính thưa Ban Thi đua

  Theo Luật và Nghị định mới hiện nay không có quy định cụ thể mức chi tiền thưởng cho Hộ gia đình. Vây xin hỏi hộ gia đình(gia đình) được tặng Bằng khen UBND tinh thì chi theo mức của cá nhân hay tập thể. Và quy định tại đâu ah?vì sắp tới có thủ tục hành chính về lĩnh vực thi đua, khen thưởng về tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho gia đình. 

  Xin chân thành cảm ơn và mong được

  TÔI LÀ EM RUỘT LIỆT SỸ NGUYỄN HỮU VỊNH  ( TỨC ĐẶNG CƯƠNG )  ANH TÔI ĐÃ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC TRUY TẠNG HUÂN CHƯƠNG QUÂN CÔNG KHÁNG CHIẾN HANG.HAI THỜI KY CHỐNG PHÁP.GIA ĐÌNH TÔI ĐA TRỰC TIẾP ĐI NHẬN HUÂN CHƯƠNG TAI HA NÔI VAO KHOẢNG NĂM 1952 ĐẾN 1958.ĐẾN NAY VÌ THƠI GIAN CHIÊN TRANH SƠ TÁN NHIÊU NƠI NÊN ĐẾN NAY CẢ HUÂN CHƯƠNG VÀ BĂNG TRUY TẶNG CŨNG BỊ THẤT LẠC.NAY QUA  TRÊN MẠNG THÔNG TIN NÀY TÔI MUỐN HỎI QUÝ BAN CHO GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI BIET CẦN PHẢI LAM GÌ ĐỂ TIM  VÀ CẤP LẠI CÁC YÊU CÂU BỊ THÂT LẠC TRÊN.XIN CÁN ƠN

   Theo quy định mới hiện nay cán bộ công chức viên chức và người lao động (trừ lực lượng vũ trang) được công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở có cần phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hay không?

   Kính gửi:  Ban Thi đua - khen thưởng Trung ương:

  tôi là cán bộ phục trách mảng Thi đua, khen thưởng trong môt đơn vị giáo dục thuộc Khối Đại học Quốc gia, trong quá trình làm việc tôi có một số vướng mắc, xin vui lòng được hướng dẫn:

  Đơn vị tôi năm 2017 được chính phủ trao tặng Bằng khen Thủ tướng Chính Phủ.

  theo quy định tại điểm a, khoản 2, điều 73 Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định:

  Tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được tặng Bằng khen và được thưởng gấp hai lần mức tiền thưởng đối với cá nhân quy định tại các điểm a và b khoản 1 điều này.

  Bằng khen thì đơn tôi đã nhận được, vậy cho tôi hỏi tiền thưởng cấp nào sẽ chi và tôi sẽ nhận ở đâu. 

  trân trọng.

   Kính mong Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương cho tôi được hói nội dung như sau: Ông Nguyễn Văn A năm 2016 đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh" vậy năm 2017 ông có được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh được không?

  Page 4 of 47First   Previous   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Next   Last