Tổng số câu hỏi   14113
  Tổng số câu đã được duyệt   237
  Tổng số câu đã được trả lời   233
  Tổng số câu bị quá hạn   4

   Theo quy định mới hiện nay cán bộ công chức viên chức và người lao động (trừ lực lượng vũ trang) được công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở có cần phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hay không?

   Kính gửi:  Ban Thi đua - khen thưởng Trung ương:

  tôi là cán bộ phục trách mảng Thi đua, khen thưởng trong môt đơn vị giáo dục thuộc Khối Đại học Quốc gia, trong quá trình làm việc tôi có một số vướng mắc, xin vui lòng được hướng dẫn:

  Đơn vị tôi năm 2017 được chính phủ trao tặng Bằng khen Thủ tướng Chính Phủ.

  theo quy định tại điểm a, khoản 2, điều 73 Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định:

  Tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được tặng Bằng khen và được thưởng gấp hai lần mức tiền thưởng đối với cá nhân quy định tại các điểm a và b khoản 1 điều này.

  Bằng khen thì đơn tôi đã nhận được, vậy cho tôi hỏi tiền thưởng cấp nào sẽ chi và tôi sẽ nhận ở đâu. 

  trân trọng.

   Kính mong Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương cho tôi được hói nội dung như sau: Ông Nguyễn Văn A năm 2016 đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh" vậy năm 2017 ông có được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh được không?

   Kính chào các anh chị

  Trong năm 2017 cơ quan em tham gia Cụm thi đua do Bộ chủ quản phát động và Khối thi đua do UBND tỉnh phát động. Cuối năm cơ quan em được thành tích dẫn đầu CỤm thi đua và được Bộ tặng Cờ thi đua năm 2017. Tổng kết Khối thi đua do tỉnh phát động cơ quan em cũng đạt thành tích xuất sắc nhưng cơ quan không được xem xét tặng Cờ thi đua của tỉnh do đã được Bộ tặng Cờ thi đua rồi (lấy lý do là 1 thành tích không tặng nhiều hình thức khen thưởng). Tuy nhiên theo em hiểu thì đây là hai phong trào thi đua khác nhau và danh hiệu thi đua không phải là hình thức khen thưởng.

  Cho em hỏi vậy cơ quan em trong năm 2017 đã nhận được Cờ thi đua của Bộ chủ quản có thành tích dẫn đầu CỤm thi đua rồi thì có được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh c&#

   Tôi muốn hỏi nếu tổ chức phân cụm trong toàn huyện thì Chủ tịch UBND huyện có thẩm quyền công nhận danh hiệu thi đua cho cán bộ, công chức bên cơ quan huyện ủy không ạ. ( Nếu theo quy định cấp nào quản lý tổ chức cán bộ, quỹ lương cấp đó thì khen thưởng theo cấp đó, thì không có thẩm quyền khen đúng không ạ?)

  Page 4 of 47First   Previous   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Next   Last