Tổng số câu hỏi   14099
  Tổng số câu đã được duyệt   231
  Tổng số câu đã được trả lời   227
  Tổng số câu bị quá hạn   4

  Kính gửi quý Ban,

  Tính đến năm 2012, tôi đã có 5 năm liền là chiến sỹ thi đua cơ sở. Năm 2012 tôi được nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp bộ. Tuy nhiên tôi chưa có bằng khen của bộ trưởng. Vậy Quý Ban cho tôi hỏi nếu năm 2013 tôi đạt được danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở thì tôi có đủ tiêu chuẩn xét đề nghị được nhận bằng khen của thủ tướng không?

  Lê Anh Tuấn

   

  Hiện nay tôi thấy các cơ quan, đơn vị xét tặng danh hiệu "chiến sĩ thi đua cơ sở" và các danh hiệu khác với tỉ lệ rất khác nhau từ 20% đến 50%, việc xét như vậy sẽ thiệt thòi cho những cá nhân ở đơn vị khống chế tỉ lệ thấp.

  Tôi xin hỏi Trung ương có văn bản nào quy định về tỉ lệ xét tặng các danh hiệu thi đua không?

   kính thưa Ban thi đua khen thưởng Trung Ương!

  Emmuốn hỏi thông tin về danh sách khen thưởng, mã số quyết định khen thưởng huân chương kháng chiến vẻ vang năm 1977.

  Bố em tên là Lê Xuân Cước - Sinh năm 1954 , quê quán ở NAM TOÀN - NAM TRỰC - NAM ĐỊNH.Trước kia có tham gia kháng chiến chống Mỹ và được nhà nước khen tặng Huân chương kháng chiến vẻ vang hạng 3, do chính phủ cấp năm 1977.

  Hiện nay, Bố em vẫn đang tham gia sinh hoạt Hội cựu chiến Binh của phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Bố em vẫn nhận lương theo chế độ. Vừa rồi hội Cựu chiến binh Quận có yêu cấu bố em làm bản khai "cá nhân được khen thưởng Cấp nhà nước từ sau 30-4-1975". Trong bản khai có yêu cầu khai rõ SỐ QUYẾT ĐỊNH, NGÀY KÝ và CẤP QUYẾT ĐỊNH.

  &l

   Kính gửi Ban thi đua khen thưởng,

  Tôi muốn hỏi điều kiện để đạt được Bằng khen thủ tướng chính phủ.

  Theo tiêu chuẩn để cá nhân được Bằng khen TT Chính phủ thì phải có bằng khen cấp bộ, ngành tỉnh, đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" liên tục 5 năm trở lên.

  Trường hợp của tôi như sau:

  Năm 2008 - Chiến sĩ thi đua cơ sở

  Năm 2009 - Chiến sĩ thi đua cơ sở

  Năm 2010 - Bằng khen của Tổng Giám đốc (Cơ quan trực thuộc Chính phủ)

                      - Chiến sĩ thi đua cơ sở

  Năm 2011 - Chiến sĩ thi đua cấp Đài

  Năm 2012 - Chiến sĩ thi đua cơ sở

  Như vậy, trong năm 2013 tôi có cơ sở để xét d

   Tôi muốn có danh sách các AH và CSTD tại đại hội AH và CSTĐ toàn quốc lần 2.ĐỀ nghị Ban TĐ-KT TW giúp đỡ.Trân trọng cảm ơn!

  Page 42 of 46First   Previous   37  38  39  40  41  [42]  43  44  45  46  Next   Last