Tổng số câu hỏi   14230
  Tổng số câu đã được duyệt   240
  Tổng số câu đã được trả lời   235
  Tổng số câu bị quá hạn   5

   Xin cho tôi hỏi 2 vấn đề:

  1. Nếu một đơn vị mới đi vào hoạt động được hơn một năm, trong thời gian đó cũng giành được nhiều thành tích như Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của tỉnh... thì có thể xét khen thành tích 5 năm không?

  Tôi mới làm về công tác Thi đua, Khen thưởng nên chưa nắm chắc được các văn bản liên quan. Quý cơ quan vui lòng chỉ giúp tôi các căn cứ liên quan đến vấn đề trên.

  2. Về các Danh hiệu thi đua:

  Theo Luật TĐ, KT thì khi đăng ký danh hiệu nào thì xét tặng danh hiệu đó. Nếu cá nhân đăng ký DHTĐ đầu năm là Chiến sỹ thi đua cơ sở, đến cuối năm xét không đạt CSTĐCS thì có thể đưa vào danh hiệu Lao động tiên tiến ko? Vì họ vẫn đủ các t

  Kính thưa cá anh, chị. Em có một thắc mắc sau mong được các anh chị trả lời.

  Trong dịp tổng kết năm. Có một số cá nhân được đề nghị khen thưởng cùng lúc 2 hình thức (đối với cấp huyện): Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện. Trường hợp này có được khen cùng lúc 2 hình thức hay không?

  Theo ý em hiểu:

  Mặc dù 2 hình thức khen thưởng đó thuộc 2 hình thức tặng thưởng khác nhau: Một là khen thưởng phong trào thi đua thường xuyên, một là khen thưởng thường xuyên.

  Đối với thẩm quyền của Chủ tịch tỉnh thì áp dụng khen thưởng cùng lúc 2 hình thức được. Do Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh xét 2 mức thành tích khác nhau (Bằng khen xét thành t

  *  Điều 53 nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 quy định cấp nào quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quỹ lương thì cấp đó có trách nhiệm khen thưởng hặc trình cấp trên khen thưởng đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

  Như vậy cho tôi được hỏi: Cán bộ, giáo viên làm quản lý, giảng dạy ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập (Trường tư thục) thì cấp nào khen thưởng và tặng danh hiệu thi đua. Cán bộ, giáo viên trường tư thực thì UBND huyện quản lý về mặt nhà nước, phần con người và quỹ lương thì không thuộc quản lý của UBND huyện.

  * Hỏi về thời gian trình Huân Chương lao động Hạng 2.

  Cho t&#

   1. Tôi là CB hưu trí, trước đây đã được cấp huy chương KC CMCN hạng nhất, nhưng bị lụt bão làm mất hết giấy tờ gốc, nên chế độ BHYT không được hưởng theo CĐ người có công. Nay tôi muốn xin BTĐ các cấp xem xét danh sách khen thưởng trước đây đã lưu trữ cấp lại cho tôi để tôi được hưởng quyền lợi theo quy định?

  2. Hoặc tôi kê khai lại (coi như lần đầu) xin khen thưởng bổ sung có được không? Vậy tôi xin được BTĐ tư vấn cho tôi nên làm cách nào? Và thủ tục ra sao?

   Thưa các anh chị, em có thắc mắc muốn được anh chị giải đáp.

  Theo quy định nào (điều bao nhiêu của luật hay nghị định, thông tư?) thì đơn vị quản lý quỹ tiền lương và bổ nhiệm cán cán bộ có thẩm quyền  tổ chức phát động thi đua và khen thưởng cho tập thể, cá nhân đơn vị vị mình quản lý?

  Cảm ơn anh, chị.

  Page 47 of 47First   Previous   38  39  40  41  42  43  44  45  46  [47]  Next   Last