Tổng số câu hỏi   14068
Tổng số câu đã được duyệt   214
Tổng số câu đã được trả lời   210
Tổng số câu bị quá hạn   4

Tôi giao viên đa đạt chiên si thi đua cơ sở 5 năm liền và 5 năm liền đều hoàn thành xuât sắc nhiêm vụ trươc năm 5 đo đa đươc UBND tỉnh tặng bằng khen hoàn thành xuât săc nhiêm vu công tác chữ thập đỏ. Vây năm nay tôi co đươc đề nghị thu tướng tăng băng khen hay kg?

 Xin hỏi; Mức tiền thưởng đối với bằng khen của Ngành là bảo nhiêu? và mức tiền thưởng đối với bằng khen 5 năm liền (2010-2015) ? 2 mức trên có khác nhau không?

 Ông Nguyễn Văn A năm 2016 đề nghị công nhận giải pháp cấp tỉnh và đã được công nhận

Năm 2017 ông Nguyễn Văn A đủ điều kiện 3 năm liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và đã có 01 giải pháp cấp tỉnh đã được công nhận năm 2016 ==> Như vậy ông Nguyễn Văn A có được công nhận CSTĐ cấp tỉnh giài đoạn 2015-2017 hay không?

 Xin cho hỏi danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân giáo viên thuộc các trường ngoài công lập, Hội đồng nào xét, công nhận sáng kiến và cơ quan nào ra quyết định công nhận danh hiệu này

 Tôi là Đinh Văn Biền, nhập ngũ ngày 18/02/1975, xuất ngũ tháng 8/1977.

- Năm 1969 làm công nhân tại Mỏ Cộc 6, Công ty than Hòn Gai. Đến năm 1970 tham gia tự vệ phòng không của xí nghiệp than Cộc 6, bảo vệ cảng Cửa Ông. 

Đến tháng 02/1975 tôi nhập ngũ vào Quân đội cụ thể:

- Đơn vị khi nhập ngũ: Đại đội 2, tiểu đoàn 1, đoàn vận tải Hồng Hà.

- Đến cuối năm 1976 chuyển về đơn vị mới là Đại đội thông tin, Lữ đoàn 649. 

- Cấp bậc: Binh nhất.

Trong thời gian tham gia quân ngũ trên, Tôi chưa được cấp Huân, Huy chương gì, Kính đề nghị quý cơ quan choi tôi hỏi với thời gian công tác như trên, Tôi sẽ được cấp Huân, Huy chương gì?Hồ sơ làm ở cơ quan nà

Page 6 of 42First   Previous   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Next   Last