Tổng hợp câu hỏi và trả lời về công tác thi đua, khen thưởng
Hỏi - Đáp

 
Tổng số câu hỏi   13966
Tổng số câu đã được duyệt   212
Tổng số câu đã được trả lời   208
Tổng số câu bị quá hạn   4

 Ông Nguyễn Văn A năm 2016 đề nghị công nhận giải pháp cấp tỉnh và đã được công nhận

Năm 2017 ông Nguyễn Văn A đủ điều kiện 3 năm liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và đã có 01 giải pháp cấp tỉnh đã được công nhận năm 2016 ==> Như vậy ông Nguyễn Văn A có được công nhận CSTĐ cấp tỉnh giài đoạn 2015-2017 hay không?

 Xin cho hỏi danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân giáo viên thuộc các trường ngoài công lập, Hội đồng nào xét, công nhận sáng kiến và cơ quan nào ra quyết định công nhận danh hiệu này

 Tôi là Đinh Văn Biền, nhập ngũ ngày 18/02/1975, xuất ngũ tháng 8/1977.

- Năm 1969 làm công nhân tại Mỏ Cộc 6, Công ty than Hòn Gai. Đến năm 1970 tham gia tự vệ phòng không của xí nghiệp than Cộc 6, bảo vệ cảng Cửa Ông. 

Đến tháng 02/1975 tôi nhập ngũ vào Quân đội cụ thể:

- Đơn vị khi nhập ngũ: Đại đội 2, tiểu đoàn 1, đoàn vận tải Hồng Hà.

- Đến cuối năm 1976 chuyển về đơn vị mới là Đại đội thông tin, Lữ đoàn 649. 

- Cấp bậc: Binh nhất.

Trong thời gian tham gia quân ngũ trên, Tôi chưa được cấp Huân, Huy chương gì, Kính đề nghị quý cơ quan choi tôi hỏi với thời gian công tác như trên, Tôi sẽ được cấp Huân, Huy chương gì?Hồ sơ làm ở cơ quan nà

Xin hỏi về quyết định chia cụm, khối thi đua năm 2016?

Xin cảm ơn

 Tôi muốn hỏi Luật thi đua khen thưởng đến thời điểm 31/5/2016 còn hiệu lực là Luật số mấy, ban hành ngày tháng năm nào và nghị định áp dụng luật này?

Page 6 of 42First   Previous   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Next   Last