Tổng hợp câu hỏi và trả lời về công tác thi đua, khen thưởng
Hỏi - Đáp

 
Tổng số câu hỏi   13930
Tổng số câu đã được duyệt   203
Tổng số câu đã được trả lời   199
Tổng số câu bị quá hạn   4

 Xin Ban thi đua khen thưởng cho tôi được hỏi như sau:

 Tôi là giáo viên THCS.  Đầu năm tôi đã đang kí danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và Bằng khen của Bộ Giáo dục  và đào tạo.  Tôi đủ điều kiện thỏa mãn cả hai , Vậy xin cho hỏi tôi có thể cùng lúc đạt được cả hai hay chỉ được chọn một trong hai.

Vì trường tôi sắp xét thi đua nên mong Ban thi đua chiếu cố trả lời thắc mắc giúp tôi qua mail. Tôi xin chân thành cảm ơn.

 Kinh gui: Ban thi đua khen thưởng!

 Tôi xin hỏi số quyết định, ngày tháng năm ký quyết định khen thưởng anh hùng lực lượng vũ trang cho tổng cục an ninh hai lần năm 2001, 2016 a

Xin chân thành cảm ơn

01 cá nhân năm 2009 đã được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, thì Bằng khen Thủ tướng Chính phủ này có được tính "là đã được tặng Bằng khen" để năm 2016 tiếp tục đề nghị tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ lần 2 không? (các tiêu chí 5 năm  (2011 đến nay) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 5 sáng kiến... có đầy đủ theo quy định; nhưng 2 năm trước thời điểm khen thì năm 2009 và 2010 cá nhân này không có bất cứ BK nào của Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương).

Xin quý Ban trả lời dùm và cảm ơn nhiều.

Xin cho tôi hỏi:

Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất được tặng cho gia đình ông bà Phạm Thị Thú và Nguyễn Khắc Nại tại Quyết định số 263/QĐ-CTN ngày 02/4/2001, số Huân chương 21. Hiện nay, gia đình đối tượng muốn tách ra, một của ông Nguyễn Khắc Nại, một của bà Nguyễn Thị Thú về Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất. Như vậy có được hay không? tại sao? và được quy định tại văn bản nào. Tôi xin chân thành cảm ơn quý cơ quan./.

Cho tôi hỏi, Lực lượng An ninh nhân dân, Tổng cục An ninh, Bộ Công an đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân khi nào? Số quyết định, ngày tháng năm ra quyết định?
Xin chân thành cảm ơn!
Page 6 of 40First   Previous   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Next   Last