Tổng số câu hỏi   14068
Tổng số câu đã được duyệt   214
Tổng số câu đã được trả lời   210
Tổng số câu bị quá hạn   4

Xin hỏi về quyết định chia cụm, khối thi đua năm 2016?

Xin cảm ơn

 Tôi muốn hỏi Luật thi đua khen thưởng đến thời điểm 31/5/2016 còn hiệu lực là Luật số mấy, ban hành ngày tháng năm nào và nghị định áp dụng luật này?

 Kính gửi Bộ phận nghiệp vụ của Ban Thi đua khen thưởng Trung ương.

Tôi xin phép được hỏi nội dung như sau: 

- Tôi đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở liên tục từ năm 2005 đến 2015; trong đó các năm 2007, 2010 và 2014 tôi đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh.

- Năm 2015 tôi đề nghị danh hiệu CSTĐ toàn Quốc. 

Như vậy, tiêu chuẩn về thành tích của tôi như trên có đủ điều kiện để đề nghị danh hiệu CSTĐ toàn Quốc không ?

Trân trọng cảm ơn./.

      Áp dụng cho năn học 2015-2016 về việc thi đua khen thưởng.Tôi xin phép hỏi như sau:           1. Trong thành phần của Ban thi đua khen thưởng để xét thành tich cá nhân cho các giáo viên Trường THPT có các giáo viên chủ nhiệm lớp hay không ?                                                                  2. Quy trình xét  để lựa chọn như nào là đúng nhất, có bắt buộc phải bỏ phiếu kin trong Ban thi đua hay không? Tại sao không đươc bỏ phiếu trong toàn trường ?

 Tôi xin hỏi, theo các văn bản hướng dẫn hiện hành về thi đua, khen thưởng thì viên chức để được xét "Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở" thì trong đánh giá xếp loại cuối năm có cần đạt loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" không?

Xin chân thành cảm ơn và tôi rất mong sớm được hồi đáp.

Page 7 of 42First   Previous   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Next   Last