Tổng số câu hỏi   14084
  Tổng số câu đã được duyệt   226
  Tổng số câu đã được trả lời   222
  Tổng số câu bị quá hạn   4

   Tôi công tác trong Quân đội, tôi muốn hỏi năm 1995, thẩm quyền tặng Bằng khen được quy định như thế nào?

  tôi đươc thưởng huy chương kháng chiến  hạng nhat. tên đúng là nguyễn văn hoành , ghi sai là hoàng văn hoành.  theo quyết định số 129 ngày 29 tháng 9 năm 1984 chứng nhận số 42 của hội đồng bộ trưởng. vì trả lại bằng huy chương nên tôi không có số sổ vàng. vậy xin được hỏi lấy số sổ vàng ở đâu. xin cám ơn.

  Tôi giao viên đa đạt chiên si thi đua cơ sở 5 năm liền và 5 năm liền đều hoàn thành xuât sắc nhiêm vụ trươc năm 5 đo đa đươc UBND tỉnh tặng bằng khen hoàn thành xuât săc nhiêm vu công tác chữ thập đỏ. Vây năm nay tôi co đươc đề nghị thu tướng tăng băng khen hay kg?

   Xin hỏi; Mức tiền thưởng đối với bằng khen của Ngành là bảo nhiêu? và mức tiền thưởng đối với bằng khen 5 năm liền (2010-2015) ? 2 mức trên có khác nhau không?

   Ông Nguyễn Văn A năm 2016 đề nghị công nhận giải pháp cấp tỉnh và đã được công nhận

  Năm 2017 ông Nguyễn Văn A đủ điều kiện 3 năm liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và đã có 01 giải pháp cấp tỉnh đã được công nhận năm 2016 ==> Như vậy ông Nguyễn Văn A có được công nhận CSTĐ cấp tỉnh giài đoạn 2015-2017 hay không?

  Page 8 of 45First   Previous   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Next   Last