Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017

7/7/2017 11:15:20 AM
Tin Ban TĐKTTƯ

BTĐKT – Sáng 5/7, tại Hà Nội, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2017. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà; Phó Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương Vương Văn Đỉnh; cùng toàn thể lãnh đạo các Vụ, đơn vị và công chức, viên chức, người lao động tại Ban.

Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 đánh giá cao công chức, viên chức, người lao động Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương đã thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính; hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác của Bộ Nội vụ và của Ban. Qua đó, đã thực hiện tốt vai trò tham mưu về Thi đua – Khen thưởng cho Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương; tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ đảm bảo chất lượng và tiến độ; tham mưu, đề xuất với Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng….Nhờ đó, các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; tăng cường công tác tuyên truyền các phong trào thi đua, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới. Phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát triển sâu, rộng trong cả nước. Chất lượng công tác khen thưởng được nâng cao, kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, của các bộ, ngành, địa phương. Ban đã tập trung giải quyết cơ bản khen thưởng thành tích kháng chiến; truy tặng, phong tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; tặng Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ.

 
Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà phát biểu tại hội nghị.
 
Phát biểu tại Hội nghị,Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương đã tích cực vượt qua nhiều khó khăn, đoàn kết, tập trung hoàn thành tốt công việc được giao. Đến nay, việc tham mưu xây dựng đề án, nghị định, thông tư mà Bộ Nội vụ giao nhiệm vụ, Ban đã hoàn thành theo đúng quy định và đảm bảo chất lượng, tiến độ. Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban nhấn mạnh đến vai trò của Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ là cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trong thời gian qua; tham mưu choThủ tướng Chính phủ và Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương xây dựng, ban hành kế hoạch, chương trình về công tác thi đua, khen thưởng. Nổi bật là Lễ Tuyên dương các điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017 đã thành công tốt đẹp, có ý nghĩa chính trị sâu sắc, để lại dấu ấn đậm nét, có tác động lan tỏa trong cộng đồng; là nguồn động viên, khích lệ mọi người dân hăng hái, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.
 
4 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
 
Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng ghi nhận Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tăng cường theo dõi sát sao cơ sở, phát hiện những ưu, nhược của địa phương trong quá trình làm thi đua, khen thưởng; từ đó kịp thời đôn đốc, hướng dẫn thực hiện đúng quy trình, tiêu chuẩn khen thưởng. Đồng thời tập trung đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện 3 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020, phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.
 
13 cá nhân được tặng Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2016
 
Nhờ sự đoàn kết, phối hợp nhịp nhàng nên công tác thẩm định hồ sơ khen thưởng của Ban luôn kịp thời, chính xác. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban đã thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng Cờ thi đua, bằng khen, huân chương, huy chương, danh hiệu vinh dự nhà nước, kỷ niệm chương các loại cho 31.822 trường hợp. Trong đó, Chủ tịch nước đã quyết định phong tặng, truy tặng Danh hiệu Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 2.409 mẹ; 1.541 Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sỹ; 446 Huân, Huy chương Kháng chiến; phong tặng, truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho 10 tập thể, cá nhân; phong tặng, truy tặng 129 Giải thưởng Hồ Chí Minh và 143 Giải thưởng Nhà nước; phong tặng 135 danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân” và 1.654 danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”. Thủ tướng Chính phủ quyết định phong tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” cho 11 cá nhân, tặng 644 Kỷ niệm chương Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đày và 344 Bằng khen cho cá nhân có thành tích trong kháng chiến. Trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng 78 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thi đua, khen thưởng”…
 
Các cá nhân được tặng Giấy khen của Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương.
 
Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban đã trao Bằng khen của Bộ Nội vụ cho 1 tập thể, và 3 cá nhân đã có nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 13 cá nhân;  tặng Giấy khen của Trưởng ban cho 4 tập thể, 25 cá nhân được đã có nhiều thành tích trong công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016.
Tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Thị Hà đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên chức người lao động Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương tích cực hưởng ứng đợt thi đua cao điểm 70 ngày hướng đến Kỷ niệm 70 năm thành lập Viện Huân chương (17/9/ 1957 – 17/9/2017) bằng các hoạt động cụ thể: thi đua hoàn thành tốt công việc chuyên môn; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao; xây dựng kỷ yếu ngành thi đua khen thưởng... Bên cạnh đó, Thứ trưởng đề nghị, trong 6 tháng cuối năm, tập trung triển khai tập huấn nghiệp vụ thi đua, khen thưởng, đặc biệt là triển khai các nghị định, thông tư mới. Đồng thời tham mưu trình Ban Bí thư  ban hành Chỉ thị về  Kỷ niệm 70 năm, ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc vào năm 2018. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các vụ, đơn vị; chuyên viên trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Xem xét, đánh giá công tác chia cụm, khối thi đua và đề xuất phương án mới khi cần thiết; hoàn thành sơ kết thi đua của cụm, khối trong tháng 7. Tập trung  giải quyết khen thưởng  kháng chiến. Bên cạnh đó, Thứ trưởng đề nghị, tập thể Ban tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội quy nền nếp của cơ quan, văn hóa, đạo đức công vụ; trong đó nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của người đứng đầu.
Ngày 27/7 sắp tới, Ban Chấp hành Công đoàn Ban phát động tri ân những anh hùng liệt sĩ; mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương đã ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tối thiểu 1 ngày lương ngay tại Hội nghị.
Vân Hà
 
 
Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại
     
Bài cùng chuyên mục Xem thêm...