Khối cơ quan Đảng Trung ương :Triển khai công tác thi đua năm 2014

5/8/2014 4:51:10 PM
Thi đua cấp Trung Ương

(BTĐKT) - Sáng 25/4/2014, Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua và ký giao ước thi đua năm 2014 của Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương gồm 06 đơn vị: Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng uỷ Khối các doanh nghiệp Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quynh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

 

 
Lãnh đạo các cơ quan Đảng Trung ương ký giao ước thi đua năm 2014.
 
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất Chương trình công tác năm 2014 của Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương, thông qua Quy chế hoạt động của Khối các cơ quan Trung ương. Trong đó có những nội dung cụ thể về các chỉ tiêu phấn đấu thi đua năm 2014 như sau: 
 
Yêu cầu 100% cơ quan, đơn vị trong Khối Thi đua xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch công tác thi đua năm 2014 và thực hiện đăng ký thi đua;  100% cơ quan, đơn vị trong Khối Thi đua tổ chức phát động và tổ chức sâu rộng phong trào thi đua yêu nước hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IX; 100% cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện tốt Chương trình công tác trọng tâm năm 2014 của Khối Thi đua; 100% cơ quan, đơn vị triển khai tốt và thực hiện tốt Nghị quyết số 25-NQ/TW, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Khóa 7 về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với công tác Dân vận và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; trên 90% đơn vị xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị  trong sạch vững mạnh.
 
 
Toàn cảnh hội nghị.
 
Nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu trên, hội nghị đã quán triệt và cụ thể hóa bằng việc thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước, Điều lệ Đảng và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. 
 
Tiếp tục tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2014; lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết hiệu quả các đề án, chuyên đề do Bộ Chính trị, Ban Bí thư các công việc theo chương trình đã đề ra và các nhiệm vụ được giao.
 
Đồng thời, phát động và tổ chức sâu rộng phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng phong trào thi đua gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và gắn với việc thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ được giao và hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014.
 
Tăng cường tổ chức thực hiện tốt Chương trình công tác trọng tâm năm 2014 của Khối Thi đua các cơ quan đảng Trung ương. 
 
Mặt khác, phải luôn coi trọng việc phát hiện và tuyên truyền nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, những điển hình làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, đảng viên trong các phong trào thi đua.
 
Tâm Uyên
Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại