Đà Nẵng: Đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân

9/8/2014 10:09:39 AM
Thi đua cấp Tỉnh, Tp

(BTĐKT)-Thực hiện Quyết định số 834/QĐ-TTg ngày 03/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014), Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã có văn bản chỉ đạo việc đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng các ngày kỷ niệm nêu trên.

 Theo đó, việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân ở các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương là một trong những trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng những tháng cuối năm 2014.

Các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát động các phong trào thi đua thiết thực, gắn với tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014 và những năm tiếp theo, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
 
Tuyên truyền sâu rộng tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, lịch sử đấu tranh cách mạng, những thành tựu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, truyền thống vẻ vang qua 70 năm xây dựng - chiến đấu - trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng và lực lượng vũ trang địa phương.
Tổ chức các buổi giao lưu với nhân chứng lịch sử, nói chuyện chuyên đề, nói chuyện truyền thống cho thế hệ trẻ để tuyên truyền về các gương điển hình là Anh hùng lực lượng vũ trang trong các cuộc kháng chiến và trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khơi dậy niềm tự hào dân tộc và phát huy tinh thần, phẩm chất anh Bộ đội Cụ Hồ dám nghĩ, dám làm, đoàn kết, năng động sáng tạo, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
 
Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước và trong các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
 
Trần Danh Nam 
 
Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại