Tây Ninh: Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân

9/8/2014 10:19:16 AM
Thi đua cấp Tỉnh, Tp

(BTĐKT)-Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Tây Ninh vừa phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014), 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014).

Nội dung chính của đợt thi đua lần này được gắn với việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị. Các đơn vị, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp đề ra nội dung thi đua cụ thể, thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả cao nhất nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”. Các đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang đẩy mạnh phong trào “Thi đua giành 03 đỉnh cao Quyết thắng” và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”.

Tập trung thi đua làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của Nhân dân, những người có công với cách mạng; tuyên truyền sâu rộng về lịch sử đấu tranh cách mạng, truyền thống vẻ vang, chiến công hiển hách của Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền về thành quả 25 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm đặc biệt của Chính quyền, sự chăm lo đùm bọc của toàn dân đối với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam và Lực lượng vũ trang Tây Ninh anh hùng.
 
Tổ chức các cuộc thi, hội thi, hội diễn, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các buổi nói chuyện truyền thống kết hợp về nguồn tại các Di tích lịch sử cách mạng, các địa phương, đơn vị được phong tặng Danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, trở thành đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; làm tốt công tác tuyên truyền phát hiện các gương điển hình tiên tiến, những nhân tố mới trên mọi lĩnh vực để phổ biến, nhân rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào thi đua yêu nước.
 
Thời gian tổ chức đợt thi đua đặc biệt này bắt đầu từ nay đến hết tháng 12 năm 2014. Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh đề nghị các Khối Thi đua do UBND tỉnh tổ chức, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương từ tỉnh đến cơ sở phối hợp chặt chẽ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động cũng như mọi tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua. Kết thúc đợt thi đua, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp sẽ đánh giá quá trình triển khai thực hiện, biểu dương và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong đợt thi đua này./.
Thái Thành
 
Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại