Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường: Lấy thi đua thúc đẩy chuyên môn

11/20/2012 9:51:04 AM
Thi đua cấp Bộ, Ngành

Công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường là một công việc vô cùng phức tạp. Các hoạt động chuyên môn trong cùng một nhiệm vụ luôn đòi hỏi phải có sự phối hợp đồng bộ của nhiều chuyên ngành khác nhau.

Xác định rõ những khó khăn đó và để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong những năm gần đây, ban lãnh đạo và Công đoàn (CĐ) Sở Tài nguyên và Môi trường luôn chú ý đến việc phát huy sức mạnh và trí tuệ tập thể thông qua công tác thi đua khen thưởng. 

Để công tác thi đua đi vào nề nếp và hiệu quả, (CĐ) đã tham gia ý kiến với lãnh đạo sở trong việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức, bố trí cán bộ, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Đồng thời, tổ chức (CĐ)  tập trung vào việc xây dựng, phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ dựa trên các lĩnh vực, kế hoạch được giao và theo tinh thần của cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức viên chức “Trung thành - Sáng tạo - Tận tuỵ - Gương mẫu”. Công tác thi đua luôn gắn liền với khen thưởng, đánh giá năng lực cán bộ để bồi dưỡng tạo nguồn…
 
Nhờ cách làm này, trong 3 năm gần đây, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành 26 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường nhằm cụ thể hoá các các quy định pháp luật vào điều kiện thực tế của tỉnh Yên Bái. 
 
Ở lĩnh vực đất đai và đo đạc bản đồ, đơn vị đã hoàn thành công tác lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đến năm 2020; kế hoạch sử dụng đất từ năm 2011 đến 2015; chỉ đạo đôn đốc hoàn thành lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, cấp xã và tổ chức kiểm kê, thống kê đất hàng năm theo đúng quy định và bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc. 
 
Đồng thời, Sở cũng trình UBND tỉnh giao 40.150ha đất cho 188 dự án, cho thuê đất 2.604ha cho 127 dự án, ký 101 hợp đồng cho thuê đất với số tiền 5,2 tỷ đồng. Sở cũng đã tiến hành công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính cho các xã của huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải nhằm thực hiện điều chỉnh, sắp xếp đất vùng cao cho các hộ thiếu đất sản xuất theo tinh thần Nghị quyết 03 và 06/NQ/TU của Tỉnh uỷ. 
 
Về lĩnh vực khoáng sản, Sở đã tham mưu với UBND tỉnh cấp 42 giấy phép thăm dò, 86 giấy phép khai thác khoáng sản và thu hồi 2 giấy phép; tổ chức triển khai Luật Khoáng sản năm 2010; trình UBND tỉnh khoanh định các khu vực không đấu giá khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền và đề nghị Tổng cục Địa chất và Khoáng sản khoanh định các khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.
 
Ở lĩnh vực môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng các ngày về môi trường trong năm tạo thành phong trào quần chúng tham gia bảo vệ môi trường; thực hiện quan trắc và giám sát môi trường hàng năm, xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ 5 năm; tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt 66 báo cáo tác động môi trường và 57 dự án cải tạo, phục hồi môi trường; kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, xây dựng công trình xử lý chất thải và cấp sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại cho 42 đơn vị…
 
Trong lĩnh vực tài nguyên nước và khí tượng thuỷ văn, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu với UBND tỉnh cấp 1 giấy phép thăm dò nước dưới đất, 1 giấy phép khai thác nước dưới đất, 16 giấy phép khai thác nước mặt, 3 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, tham mưu với tỉnh về kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2011 - 2015, đôn đốc việc ký quỹ phục hồi môi trường với các đơn vị khai thác khoáng sản với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng và thu phí bảo vệ môi trường với nước thải công nghiệp đạt trên 1 tỷ đồng.
 
Bên cạnh các hoạt động chuyên môn nói trên, Sở Tài nguyên và Môi trường còn tiến hành thường xuyên công tác thanh tra, kiểm tra vi phạm hành chính và tiếp nhận hàng trăm đơn thư khiếu nại, tố cáo và giải quyết nhiều vụ việc thuộc thẩm quyền của ngành. Phối hợp phát động các cơ quan, đơn vị, cơ sở thi đua xây dựng môi trường “xanh - sạch - đẹp”.
 
Nhờ những nỗ lực trong công tác thi đua nói chung và thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn nói riêng của cán bộ, viên chức Sở, trong 3 năm qua, (CĐ)  Sở Tài nguyên và Môi trường đều được công nhận là (CĐ) vững mạnh xuất sắc. Năm 2010 được bặng bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và năm 2011 được (CĐ) viên chức Việt Nam tặng bằng khen.
 

Theo Yenbai Online

Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại