Thanh Tra TP phát động 4 nội dung thi đua năm 2013

1/23/2013 4:19:01 PM
Thi đua cấp Bộ, Ngành

Thanh tra TP Hà Nội vừa tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2012, phát động thi đua năm 2013 tới cán bộ toàn ngành Thanh tra.


Thanh tra TP Hà Nội nhận cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra TP đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành đẩy mạnh và đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, ký giao ước thi đua và phát động thi đua theo từng đợt, từng chuyên đề. Qua đó đã huy động được sức mạnh tổng hợp trong thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch công tác năm. Cụ thể, toàn ngành Thanh tra đã phát động thi đua đổi mới phương pháp công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra kinh tế - xã hội. Chất lượng và số lượng các cuộc thanh tra trong năm qua tăng cao, với 271 cuộc (tăng 35% so với năm trước). Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm trên 618 tỷ đồng và trên 8,4 triệu m2 đất. Đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 578,5 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi trên 8,2 triệu m2 đất; kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 30 tập thể và 15 cá nhân do thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý dẫn đến sai phạm và chuyển cơ quan điều tra 3 vụ. 

Trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, Thanh tra TP đã tham mưu UBND TP ban hành Chỉ thị 04, ngày 8/3/2012, về đẩy mạnh công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư KNTC. Kết quả, các cơ quan hành chính của TP đã tiến hành tiếp 18,5 nghìn lượt công dân, tiếp nhận và xử lý 23,6 nghìn đơn thư các loại, thụ lý theo thẩm quyền 1.659 vụ KNTC, đến nay, đã giải quyết và kết luận 1.659 vụ, đạt tỷ lệ 87%. Qua giải quyết KNTC đã kiến nghị thu hồi 3,2 tỷ đồng và trên 77 nghìn m2 đất…
 
Cùng với đó, công tác khen thưởng được đổi mới theo hướng công khai, công bằng, đúng thực chất. Trong năm qua, Thanh tra TP đã lập hồ sơ đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 cá nhân, đã có 1 cá nhân được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc, 3 cán nhân được tặng bằng khen của Thành ủy. Tập thể Thanh tra TP được nhận cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” do Thanh tra Chính phủ tặng.
 
Phát huy những kết quả trong công tác thi đua, khen thưởng, năm 2013, Thanh tra TP phát động phong trào thi đua với 4 nội dung và 4 giải pháp thực hiện. Trong đó, thi đua thực hiện có hiệu quả Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành; triển khai công tác thanh tra tập trung vào các lĩnh vực: quản lý đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách, tài chính doanh nghiệp, đầu tư mua sắm tài sản công, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường… thi đua giải quyết kịp thời 85% số vụ KNTC phát sinh, tập trung xử lý dứt điểm các vụ phức tạp, tồn đọng kéo dài; triển khai hiệu quả Luật PCTN sửa đổi, thanh tra, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng, kiên quyết ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí…
 

Theo Hanoi Online

Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại