Đoàn Công tác Tổng cục Chính trị thăm và kiểm tra huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 năm 2021

Tất cả Video