• Châu Thành tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (2010 – 2015)

    (BTĐKT)-Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành đã long trọng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (2010 -2015) để tổng kết phong trào thi đua yêu nước của huyện 5 năm qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện công tác thi đua khen thưởng từ nay đến năm 2020, với sự tham dự của gần 200 đại biểu, đồng chí Trần Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành - chủ trì hội nghị.
     06/07/2015    4455 lượt xem
  • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Đà Nẵng lần thứ IV

    (BTĐKT)-Thực hiện Quyết định số 4155/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 của UBND thành phố về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ IV, ngày 26/6/2015, Tiểu ban Tuyên truyền đã họp thành viên tiểu ban để triển khai các nhiệm vụ được phân công. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đại hội, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền chủ trì cuộc họp.
     06/07/2015    4126 lượt xem