• Huyện Đức Trọng đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba

  Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới từ năm 2011, đến nay, sau hơn 10 năm, với những cách làm sáng tạo và linh hoạt, huyện miền núi Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) với nhiều điểm nhấn, trở thành huyện NTM thứ hai của tỉnh Lâm Đồng và cả khu vực Tây Nguyên. Mới đây, Chủ tịch nước đã có Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đức Trọng vì những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020.
   05/08/2020    25 lượt xem
 • Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

  Ngày 6/7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 955/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên cơ sở BCĐ Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 được thành lập theo Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 10/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
   08/07/2020    61 lượt xem
 • Quảng Ninh “Mỗi xã, phường một sản phẩm” góp phần nâng cao thu nhập cho người dân

  Quảng Ninh sau gần 10 năm triển khai thực hiện, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, một số chỉ tiêu đạt và đạt cao hơn so với bình quân chung cả nước. Đây là thành công của cấp ủy, chính quyền các cấp, các lực lượng xã hội, đặc biệt là sự chung sức, đồng lòng của người dân trong triển khai thực hiện chương trình... được Trung ương, các bộ, ngành và nhiều địa phương đánh giá cao, là điển hình để các địa phương khác học tập và nhân rộng.
   31/12/2019    75 lượt xem
 • Thanh Hóa: Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

  Vừa qua, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2020, dự kiến các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện giai đoạn 2020-2025.
   31/12/2019    39 lượt xem
 • Tiếp tục phát huy vai trò của tuổi trẻ trong xây dựng nông thôn mới

  10 năm qua, phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” được triển khai rộng khắp, trở thành phong trào sôi động của tuổi trẻ cả nước, thu hút đông đảo thanh niên và nhân dân tham gia.
   30/12/2019    40 lượt xem
 • Huyện Kiến Xương đạt chuẩn nông thôn mới

  Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định công nhận huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.
   30/12/2019    41 lượt xem
 • Lâm Đồng: Lá cờ đầu của khu vực Tây Nguyên trong xây dựng nông thôn mới

  Thực hiện Phong trào thi đua “Cùng cả nước, Lâm Đồng chung sức xây dựng nông thôn mới” do Tỉnh phát động, nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động gắn với xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành, đoàn thể tích cực triển khai trên địa bàn toàn tỉnh. Qua các phong trào thi đua đã huy động được nguồn lực to lớn trong nhân dân và các thành phần kinh tế tham gia xây dựng nông thôn mới. Nhiều gương điển hình sản xuất giỏi, làm giàu, giảm nghèo bền vững, phát triển giao thông nông thôn, thủy lợi nhỏ… xuất hiện và đã được tổng kết, nhân rộng.
   30/12/2019    90 lượt xem
 • Thay đổi diện mạo nông thôn Hà Tĩnh trong xây dựng nông thôn mới

  Triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trong điều kiện là một tỉnh nghèo, có điểm xuất phát rất thấp và trong quá trình thực hiện có thời điểm gặp nhiều biến cố, khó khăn lớn như ảnh hưởng sự cố môi trường biển, bão lũ, hạn hán nặng, dịch bệnh trên diện rộng...Nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, sau 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Hà Tĩnh đạt nhiều thành tựu quan trọng làm thay đổi lớn diện mạo nông thôn.
   30/12/2019    43 lượt xem
 • Hậu Giang huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới

  Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, cùng khẩu hiệu “Thống nhất - Tự giác - Hợp tác - Phát triển”, Hậu Giang đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, huy động được nguồn lực xã hội hóa, khơi dậy và phát huy tốt vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới.
   27/12/2019    39 lượt xem