Tin tức

Đồng chí Phạm Đức Toàn giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Sáng ngày 31/3/2020, tại Trụ sở, sau khi nhận Quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban  Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đồng chí Phạm Đức Toàn đã ra mắt và dự họp Giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II. 

Thi đua để đạt được mục tiêu kép

Tất cả các videos

HOẠT ĐỘNG TĐKT

PHONG TRÀO THI ĐUA