Tin tức

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2020-2025

Sáng ngày 13-8, tại Trụ sở Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã diễn ra Hội nghị Ký kết chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc “Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025”. 

Công ty TNHH MTV Kinh Đô: Điểm sáng phát triển kinh tế thủ đô

Tất cả các videos

HOẠT ĐỘNG TĐKT

PHONG TRÀO THI ĐUA

ỨNG DỤNG & lIên kết