Tin tức

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

BTĐKT - Ngày 15/4, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

HOẠT ĐỘNG TĐKT

Triển khai Luật TĐKT năm 2022 và Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật

Tất cả Video

TIN BAN TĐ-KT TƯ

CHÍNH TRỊ - Kinh TẾ - XÃ HỘI

ỨNG DỤNG & lIên kết