Tin tức

Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi đua Khen thưởng

(BTĐKT)-Chiều ngày 2/12, Ban Chấp hành Chi đoàn Thanh niên Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tổ chức họp thảo luận lấy ý kiến các đoàn viên vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng. Ông Đoàn Trung Dũng, Bí thư Đoàn Thanh niên chủ trì cuộc họp. 

Tin phong trào