• Tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng toàn quốc

  (BTĐKT) - Sáng ngày 2/7, tại Hà Nội, hơn 500 cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2014 do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức. Đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.
   04/07/2014    11324 lượt xem
 • Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014

  (BTĐKT) – Trong 2 ngày 26-28/6/2014, tại Tp Đà Nẵng, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014.
   30/06/2014    10857 lượt xem
 • Ban Thi đua – Khen thưởng TW: Bồi dưỡng nghiệp vụ Tin học

  (BTĐKT) - Trong 02 ngày 29/8 – 30/8, Trung tâm Tin học – Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Tin học cho cán bộ, công chức viên chức thuộc Ban. Đây là hoạt động đào tạo bắt buộc nhằm tăng cường công tác ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) và bổ sung các kỹ năng cơ bản về sử dụng máy tính, mạng nội bộ và mạng internet nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả đối với công tác chuyên môn hàng ngày.
   03/09/2013    12155 lượt xem
 • Lớp tập huấn Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, các văn bản hướng dẫn thi hành và tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2013

  Ngày 27/07/2013, tại Nam Định, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đã phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và Ban chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Bộ Nội vụ tổ chức Lớp tập huấn Luật Cán bộ, công chức, Luật viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành (Lớp tập huấn).
   05/08/2013    12275 lượt xem
 • Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương: Tập huấn kỹ năng lãnh đạo và quản lý

  (BTĐKT)- Trong hai ngày 24-25 tháng 6 năm 2013, tại Hà Nội , Viện Lãnh đạo và Quản lý, Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Quản lý (LMI-MCaD) đã phối hợp với Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tổ chức khai giảng khóa bồi dưỡng về kỹ năng lãnh đạo, quán lý cho đối tượng là Lãnh đạo cấp Vu, cấp Phòng và tương đương. Ngoài ra, còn có một số lãnh đạo đơn vị như, Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Nội vụ được Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương mời tham gia khóa học lần này.
   24/06/2013    12857 lượt xem
 • Tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng viết tin, bài cho Tạp chí, Trang thông tin điện tử của Bộ Nội vụ

  (BTĐKT) - Thực hiện theo Quyết định 312/QĐ-BNV ngày 02/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2013, từ ngày 03-05/6/2013, tại Hà Tĩnh, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức phối hợp với Tạp chí Tổ chức nhà nước và Trung tâm thông tin Bộ Nội vụ tổ chức “Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng viết tin, bài cho Tạp chí, Trang thông tin điện tử của Bộ Nội vụ” cho những người làm công tác báo chí của Bộ Nội vụ. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Văn Tất Thu, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu và chỉ đạo Lớp Bồi dưỡng.
   12/06/2013    12395 lượt xem
 • Nâng cao chất lượng chuyên môn về đào tạo, bồi dường cán bộ, công chức

  (BTĐKT) - Sáng ngày 17/4 tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ đã tổ chức lễ Kỷ niệm 5 năm ngày thành lập (17/4/2008-17/4/2013) được Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Quyết định số 1292/QĐ-BNV.
   18/04/2013    11092 lượt xem
 • Khai mạc đợt VIII kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính, khối các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc

  Chiều ngày 05/4/2013, tại Học viện Hành chính (Hà Nội), Hội đồng thi nâng ngạch công chức 2011-2012, Bộ Nội vụ đã tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính, đợt VIII, khối các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc (Lễ khai mạc).
   09/04/2013    14467 lượt xem
 • Tập huấn kỹ năng làm việc chuyên nghiệp

  (BTĐKT) - Trong 3 ngày 28-30/1, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp với Viện Lãnh đạo và Quản lý (LMI), công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển quản lý tổ chức lớp tập huấn Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp dành cho công chức lãnh đạo cấp phòng và chuyên viên của Ban. Tham gia giảng dạy lớp tập huấn có 2 giảng viên cao cấp gồm: TS. Nguyễn Khắc Hùng; ThS.Nguyễn Tiến Dũng
   31/01/2013    11741 lượt xem
 • Hòa Bình: Đào tạo nguồn nhân lực làm công tác thi đua, khen thưởng

  (BTĐKT) - Thực hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 30/8/2010 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17/5/2011; Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; Kế hoạch số 1760/KH-UBND ngày 16/12/2011 của UBND tỉnh Hòa Bình về tổ chức phong trào thi đua “Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới" và các phong trào thi đua khác trong tỉnh Hòa Bình trong thời gian đã phát hiện và nhân rộng được nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để nêu gương và được các cấp, các ngành có thẩm quyền ghi nhận và biểu dương, khen thưởng.
   28/12/2012    12117 lượt xem