BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG

103 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

ĐT: 080. 43004, Fax 080. 44682

LÃNH ĐẠO BAN

TT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Email

1

Ông Phạm Huy Giang

Trưởng ban

 

 bantdkt@btdkttw.gov.vn

2

Ông Phạm Đức Toàn

Phó Trưởng ban

 

 bantdkt@btdkttw.gov.vn

3

Ông Phan Văn Hùng

Phó Trưởng ban

 

 bantdkt@btdkttw.gov.vn

VĂN PHÒNG BAN

1

Ông Nguyễn Hồng Tiến

Phó Chánh Văn phòng điều hành

080. 44776

 vanphonngban@btdkttw.gov.vn

2

Ông Nguyễn Văn Thuật

Phó Chánh Văn phòng

08043074

 vanphonngban@btdkttw.gov.vn

3

Bà Nguyễn Thị Lan Anh

Văn thư

080. 43004

vanphonngban@btdkttw.gov.vn 

VỤ NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP (VỤ I)

1

Ông Lê Văn Vũ

Vụ trưởng

080. 44573

 vu1@btdkttw.gov.vn

2

Ông Nguyễn Hữu Đoạt

Phó Vụ trưởng

080. 45835

 vu1@btdkttw.gov.vn

VỤ THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

CÁC BỘ, BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ TRUNG ƯƠNG (VỤ II)

1

Ông Thái Mạnh Hùng

Vụ trưởng

080. 44453

 vu2@btdkttw.gov.vn

2

Ông Đỗ Thanh Hải

Phó Vụ trưởng

080. 43467

 vu2@btdkttw.gov.vn

3

Bà Ngô Thị Việt Hà

Phó Vụ trưởng

080.43258

 vu2@btdkttw.gov.vn

VỤ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG (VỤ III)

1

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Vụ trưởng

080. 44989

 vu3@btdkttw.gov.vn

2

Bà Đỗ Thị Thanh Hà

Phó Vụ trưởng

080. 44575

vu3@btdkttw.gov.vn 

3

Ông Huỳnh Thanh Phong

Phó Vụ trưởng

028 62618213

 vu3@btdkttw.gov.vn

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

1

Bà Đỗ Thúy Phượng

Vụ trưởng

080. 44574

vutccb@btdkttw.gov.vn 

2

Ông Bùi Quang Đức

Phó Vụ trưởng

 080.43450

vutccb@btdkttw.gov.vn 

VỤ PHÁP CHẾ - THANH TRA

1

Ông Đỗ Ngọc Toàn

Phó Vụ trưởng điều hành

080. 43453

 vupctt@btdkttw.gov.vn

2

Phòng tiếp dân

 

080. 43471

 vupctt@btdkttw.gov.vn

TẠP CHÍ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

1

Ông Phạm Hồng Long

Tổng biên tập

080. 44450

tapchitdkt@btdkttw.gov.vn 

 Ông Nguyễn Công Hoan

 Phó Tổng biên tập

 080. 43427

 tapchitdkt@btdkttw.gov.vn 

TRUNG TÂM TIN HỌC

1

Ông Nguyễn Thế Huân

 Giám đốc 

080. 43481

trungtamtinhoc@btdkttw.gov.vn