BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG

103 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

ĐT: 080.43004, Fax 080.44682

LÃNH ĐẠO BAN

TT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Email

1

Ông Phạm Huy Giang

Trưởng ban

 

lanhdaoban@btdkttw.gov.vn

2

Ông Phạm Đức Toàn

Phó Trưởng ban

 

lanhdaoban@btdkttw.gov.vn

3

Ông Phan Văn Hùng

Phó Trưởng ban

 

lanhdaoban@btdkttw.gov.vn

VĂN PHÒNG BAN

1

Ông Nguyễn Văn Thuật

Chánh Văn phòng

080.43074

ldvanphong@btdkttw.gov.vn

2

Bà Đỗ Minh Hương

Phó Chánh Văn phòng

080.43170

ldvanphong@btdkttw.gov.vn

3

Ông Đoàn Trung Dũng

Phó Chánh Văn phòng

080.45080

ldvanphong@btdkttw.gov.vn

4

Bà Nguyễn Thị Lan Anh

Văn thư

080.43004

vanphongban@btdkttw.gov.vn

PHÒNG NGHIÊN CỨU - TỔNG HỢP (PHÒNG I)

1

Ông Nguyễn Hữu Đoạt

Trưởng phòng

080.44573

phong1@btdkttw.gov.vn

2

Ông Nguyễn Hồng Tiến

Phó Trưởng phòng

080.44573

phong1@btdkttw.gov.vn

PHÒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

CÁC BỘ, BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ TRUNG ƯƠNG (PHÒNG II)

1

Ông Thái Mạnh Hùng

Trưởng phòng

080.44453

phong2@btdkttw.gov.vn

2

Bà Ngô Thị Việt Hà

Phó Trưởng phòng

080.43258

phong2@btdkttw.gov.vn

PHÒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG (PHÒNG III)

1

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Trưởng phòng

080.44989

phong3@btdkttw.gov.vn

2

Bà Đỗ Thị Thanh Hà

Phó Trưởng phòng

080.44575

phong3@btdkttw.gov.vn

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

1

Bà Đỗ Thúy Phượng

Trưởng phòng

080. 44574

tochuccanbo@btdkttw.gov.vn

2

Ông Đỗ Trọng Hùng

Phó Trưởng phòng

080.43450

tochuccanbo@btdkttw.gov.vn

PHÒNG PHÁP CHẾ - THANH TRA

1

Ông Đỗ Ngọc Toàn

Trưởng phòng

080.43453

phongpctt@btdkttw.gov.vn

2

Ông Bùi Quang Đức

Phó Trưởng phòng

080.43325

phongpctt@btdkttw.gov.vn

3

Phòng tiếp công dân

 

080.43471

phongpctt@btdkttw.gov.vn

PHÒNG QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HỒ SƠ

1

Ông Vũ Xuân Phú

Phó Trưởng phòng điều hành

 

qlkhaithachoso@btdkttw.gov.vn

TRUNG TÂM THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG

1

Ông Nguyễn Thế Huân

Giám đốc 

080.43481

thongtintruyenthong@btdkttw.gov.vn

2

Ông Nguyễn Công Hoan

Phó Giám đốc

080.43427

thongtintruyenthong@btdkttw.gov.vn