• Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và vận dụng đối với khen thưởng cho người lao động trực tiếp ở nước ta hiện nay

  (BTĐKT)-Ngày 11/6/1948, Hồ Chí Minh chính thức phát động phong trào thi đua ái quốc, trong hoàn cảnh lịch sử vô cùng khó khăn của nước ta khi Đảng Cộng sản Việt Nam giành được chính quyền sau Cách mạng tháng Tám thành công. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Người trở thành động lực mạnh mẽ, thúc đẩy thành công, nối tiếp thành công của các phong trào cách mạng lớn, đưa đất nước thống nhất vẹn toàn và xây dựng tổ quốc ngày càng phát triển, vững mạnh.
   26/02/2016    9559 lượt xem
 • Bến Tre Tổ chức Hội Thảo công tác thi đua, khen thưởng năm 2015

  (BTĐKT)-Nhằm đánh giá thực trạng công tác thi đua, khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bến Tre trong thời gian qua và đề ra những giải pháp cụ thể trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 và những năm tiếp theo, sáng ngày 17/06/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã tổ chức Hội thảo về công tác thi đua, khen thưởng dưới sự chủ trì của đồng chí Cao Văn Trọng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre và sự tham gia của Thành viên Hội đồng Thi đua- khen thưởng, Lãnh đạo các Sở Ban ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh.
   10/07/2015    7463 lượt xem
 • Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2015 và những năm tiếp theo

  (BTĐKT)-Năm 2015 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, các cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh phải tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015 vừa tập trung chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng theo nhiệm kỳ. Vì vậy, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức được xác định là một trong những giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cơ quan hành chính các cấp, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
   30/06/2015    8294 lượt xem
 • Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng

  (BTĐKT)-Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Tây Ninh vừa có Công văn số 29/HĐTĐ đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp quan tâm chỉ đạo, thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng.
   09/03/2015    8783 lượt xem
 • “Ba chuẩn” so sánh trong đánh giá công tác thi đua, khen thưởng

  (BTĐKT)-Thi đua, khen thưởng thực sự là động lực tinh thần để thúc đẩy sức lao động tự nguyện, sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân nhằm tạo ra những giá trị vật chất và tinh thần mới cho xã hội một cách tốt nhất mà trong điều kiện bình thường không thể đạt được. Sinh thời Bác Hồ kính yêu của chúng ta từng nói: “Thi đua là gieo giống, khen thưởng là thu hoạch”, “Thi đua, khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới”.
   09/03/2015    11775 lượt xem
 • Một số suy nghĩ về vấn đề chi tiền thưởng hiện nay

  (BTĐKT)-Khen thưởng là một trong những công cụ quản lý quan trọng của nhà nước, là một lĩnh vực quan trọng trong quá trình thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và là biện pháp cơ bản để đánh giá kết quả công việc, đánh giá những cố gắng, những thành tích, quá trình hoạt động, đóng góp của tập thể và cá nhân.
   06/03/2015    19366 lượt xem
 • Thành phố Đà Nẵng chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng

  (BTĐKT)-Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 05/9/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; đồng thời, để khắc phục những hạn chế, tồn tại, góp phần nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn, ngày 19/12/2014, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 11607/UBND-VX về việc nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.
   08/01/2015    8117 lượt xem
 • Luôn giữ cái tâm trong sáng

  (BTĐKT)-Nói đã không còn rõ, chân tay thì run lập cập, đi phải có người dìu, cả khuôn mặt khi ngồi cũng rung lên từng hồi theo nhịp thở nhưng tai thì còn nghe được. Chị vẫn còn nhớ những sự kiện đã đi qua cuộc đời mình và bây giờ, ở cái tuổi bảy mươi tư, chị vẫn vượt lên bệnh tật, từng bước chân nặng nề tập đi với cây gậy hàng ngày trong ngôi nhà nhỏ ở 61 đường Phan Đình Phùng, phường Ja Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
   14/10/2014    8702 lượt xem
 • Một số vấn đề liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng cần lưu ý

  (BTĐKT)-Ngày 16/11/2013, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng (Luật số 39/2013/QH13) được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2014 (sau đây gọi tắt là Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013).
   14/10/2014    9503 lượt xem
 • Cầu Pô Kô, nghĩa tình nối lại đôi bờ

  (BTĐKT)-Sự kiện bà con dân tộc Xơ Đăng của 3 làng Long Jôn, Đăk Brái, Đăk Rơ Me, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi , tỉnh Kon Tum phải đu trên một sợi dây cáp mong manh, nguy hiểm để qua sông Pô Kô đã làm “nóng” dư luận trong cả nước cách đây chưa lâu.
   05/08/2014    9780 lượt xem