• Thẩm quyền tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng: Cần thống nhất chung

    (BTĐKT)-Thi đua, khen thưởng là một trong những công cụ quản lý quan trọng của Nhà nước; là một lĩnh vực quan trọng trong quá trình thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; là biện pháp cơ bản để đánh giá kết quả công việc, đánh giá những cố gắng, những thành tích, quá trình hoạt động và đóng góp của tập thể và cá nhân.
     08/06/2012    6495 lượt xem
  • Vinh danh 374 người có công tiêu biểu năm 2012

    Lễ biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2012 diễn ra từ ngày 6-7/7 tại Đà Nẵng sẽ vinh danh 374 cá nhân.
     06/06/2012    6432 lượt xem