Bắc Ninh tiếp tục thi đua đoàn kết, sáng tạo

 48 lượt xem
Trong 5 năm qua (2016 – 2020), công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã chủ động đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo nhiều phong trào thi đua với hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực. 

         Theo đó, nội dung các phong trào thi đua của tỉnh đã bám sát vào các nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

         Trong đó, các phong trào tiêu biểu như "Bắc Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới;" "Bắc Ninh chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau;" "Doanh nghiệp Bắc Ninh hội nhập và phát triển;" "Cán bộ, công chức, viên chức Bắc Ninh thi đua thực hiện văn hóa công sở"...

6 cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015- 2020 được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

          Các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần khơi dậy và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương quan họ Kinh Bắc; qua đó góp phần phát huy sức mạnh đoàn kết, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020, góp phần đưa Bắc Ninh từ một tỉnh thuần nông, sau 23 năm tái lập (tháng 1/1997) đến nay, đã cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, trở thành cực tăng trưởng của Vùng Thủ đô và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ.

          Tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao, bình quân đạt khoảng 15,7%; quy mô nền kinh tế không ngừng được mở rộng, GRDP đứng thứ 6 toàn quốc; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa (tỷ lệ giá trị ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm 95%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng trên 700.000 tỷ đồng; thu hút đầu tư tăng mạnh, thu hút được 747 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký là 11,2 tỷ USD; thu ngân sách ước đạt 14.300 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 2,2%; giáo dục luôn nằm trong tốp đầu; chất lượng dịch vụ y tế ngày một tốt hơn, hệ thống mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở được tăng cường cả về đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất, 100% trạm y tế cấp xã được kiên cố hóa, hệ thống bệnh viện tuyến huyện, tỉnh được được hiện đại hóa; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, an sinh và phúc lợi xã hội được bảo đảm, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí chuyển biến tích cực, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực.

          Từ các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu, nhiều tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu, lao động, sản xuất và học tập, vinh dự được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp, các ngành tôn vinh, tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý và các hình thức khen thưởng.

          Công tác khen thưởng tại Bắc Ninh có nhiều đổi mới, tỉnh chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất, chuyên đề, đối ngoại; nâng cao tỷ lệ khen thưởng cho nông dân, công nhân, người trực tiếp lao động, học tập, công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu và tập trung tháo gỡ, giải quyết tồn đọng khen thưởng thành tích kháng chiến. Bên cạnh các hình thức khen thưởng theo quy định, Bắc Ninh có nhiều hình thức khen thưởng phong phú như khen thưởng hằng tháng theo chủ đề gắn với ngày lễ, ngày kỷ niệm, ngày truyền thống của các ngành, các lĩnh vực.

          5 năm qua, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã tặng thưởng cho các tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh: 450 Huân chương Độc lập, 119 Huân chương Lao động, 01 Huân chương Hữu nghị, 01 Huy chương Kháng chiến, 205 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 493 danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 01 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 83 Cờ thi đua Chính phủ, 1 Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Chủ tịch UBND tỉnh tặng 397 Cờ thi đua của UBND tỉnh, 288 Chiến sĩ thi đua, 8986 Bằng khen và 1955 danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

          Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn dân. Với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và giai đoạn 2015 - 2020”, phấn đấu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương giàu đẹp, văn minh, hiện đại vào những năm 2020.

          Trong đó, tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục nghiên cứu, học tập và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về “thi đua yêu nước,” cũng như những bài học kinh nghiệm phong phú, sâu sắc trong công tác lãnh đạo, tổ chức phong trào thi đua.

          Tỉnh Bắc Ninh sẽ thực hiện nghiêm việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời; coi trọng và thực hiện đồng bộ việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa trong xã hội. Tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; chú trọng khen tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, cán bộ, chiến sĩ, doanh nghiệp, doanh nhân, khen tập thể, cá nhân người nước ngoài có đóng góp lớn cho sự phát triển của tỉnh…

                                                                                                                                                                                                       Ngọc Anh

 
Ý kiến của bạn