Thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đạt chuẩn nông thôn mới

 266 lượt xem
Ngày 14/11, thị xã Sơn Tây (Hà Nội) tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận “Thị xã Sơn Tây hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019”. 

Trong những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy về thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền thị xã Sơn Tây đã quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Thị ủy đã ban hành các nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân, đồng thời thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình; xây dựng kế hoạch, lộ trình tổ chức thực hiện trong từng giai đoạn 2010-2015, 2015-2020 và cho từng năm, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân để thực hiện một cách khoa học, bài bản, chắc chắn, có tính khả thi cao, thường xuyên tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề; triển khai thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể đã tạo sự lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, qua đó từng bước đưa các chương trình, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân; phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thu hút được nguồn lực to lớn trong xã hội và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XVI Ngô Thị Thanh Hằng trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho lãnh đạo thị xã Sơn Tây

Trong 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Thị xã Sơn Tây đã bố trí hơn 1.700 tỷ đồng để đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới một cách hiệu quả, công khai, minh bạch. Tất cả 19/19 tiêu chí của 6 xã đều đạt, trong đó nhiều nhóm tiêu chí đạt kết quả cao như: tỷ lệ đường giao thông được cứng hóa đạt 100%; tỷ lệ trạm y tế các xã đã đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế đạt 100%; tỷ lệ thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng đạt 100%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 89,73%; đặc biệt tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm chỉ còn 0,3% (thấp hơn bình quân chung của Thành phố là 0,42%). Thu nhập bình quân đầu người ngày càng cao, đến hết năm 2019 đạt 46,6 triệu đồng/người/năm tăng gấp 2,7 lần so với năm 2010. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10%/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng theo hướng tăng tỷ trọng Thương mại - Dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành Nông nghiệp (Năm 2010, Công nghiệp - xây dựng chiếm 48%; Nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 10%. Thương mại - Dịch vụ chiếm 42%; Năm 2019, Công nghiệp - xây dựng chiếm 43,9%; Nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 10,8%. Thương mại - Dịch vụ chiếm 45,3%.

Sản xuất nông nghiệp được đặc biệt coi trọng theo hướng chuyên canh và tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất, mang lại giá trị kinh tế cao (đã hình thành được 02 mô hình liên kết chuỗi trong sản xuất nông nghiệp đem lại giá trị kinh tế cao: Mô hình liên kết trong chăn nuôi, tiêu thụ gà Mía và mô hình liên kết nuôi ong lấy mật). Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được xây dựng đồng bộ (tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia ở 6 xã nông thôn mới đạt 77,8% - tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thành phố đạt 71,6%); diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn được giữ vững; hệ thống chính trị được củng cố ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ghi nhận những thành tích đó, tại buổi lễ, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XVI đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Thị xã Sơn Tây hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

                                                                                                                                                                                                                    Hoàng Mai

 
Ý kiến của bạn