Nghệ An: Tăng cường công tác dân vận

 7617 lượt xem
Ngày 26/8, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 773/2001/CT/QP của Bộ Quốc phòng về đẩy mạnh công tác dân vận của dân quân tự vệ trong tình hình mới. 

Nghệ An có đường biên giới Việt Lào dài gần 420km, có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của Quân khu IV và cả nước, sau khi có Chỉ thị số 773/2001/CT- QP của Bộ Quốc phòng về đẩy mạnh công tác dân vận của dân quân tự vệ trong tình hình mới, UBND tỉnh Nghệ An đã tập trung quán triệt và đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhằm đẩy mạnh công tác dân vận trong lực lượng dân quân tự vệ. 

Nhờ đó ngày càng xuất hiện nhiều mô hình dân vận của dân quân tự vệ ở cơ sở có hiệu quả thiết thực, nhất là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước; xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở; củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phối hợp với MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể và các lực lượng nắm tình hình, tích cực phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, các cuộc vận động, thực hiện chính sách hậu phương quân đội... Lực lượng dân quân tự vệ đã thực sự trở thành lực lượng nòng cốt tại chỗ, là công cụ bảo vệ Đảng, chính quyền và tính mạng, tài sản của nhân dân. 
 
Đồng chí Thái Văn Hằng Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao bằng khen cho các đơn vị đạt thành tích cao.
 
Dịp này, UBND tỉnh Nghệ An tặng bằng khen cho 12 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc đẩy mạnh công tác dân vận của dân quân tự vệ 10 năm qua; BCHQS tỉnh tặng giấy khen cho 14 tập thể, cá nhân.
 
 
Ý kiến của bạn