Ý kiến nhân dân đối với đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến

 168 lượt xem
 

1. Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp

Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu

2. Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

- Đoàn Văn công Quân giải phóng Trị Thiên;

- Ban Tài mậu, Khu ủy 5;

- Ban Dân y, Khu 5.

 
Ý kiến của bạn