Nghiệm thu đề tài “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng ở nước ta hiện nay”

 616 lượt xem
 

TĐKT - Chiều 31/12, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ, Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp Bộ “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng ở nước ta hiện nay” do Chuyên viên chính Trần Thị Hảo, Vụ Thi đua – khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương làm chủ nhiệm.

Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài TS Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ

Đến dự, về phía Hội đồng nghiệm thu đề tài có: Chủ tịch Hội đồng, TS. Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ điều hành cuộc nghiệm thu. Phản biện thứ nhất: PGS.TS Nguyễn Thế Thắng, Giảng viên cao cấp, Học viện Chính trị khu vực 1, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Phản biện hai: PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ. Ủy viên Hội đồng, TS Trần Hữu Nam, nguyên Hàm Vụ trưởng, Vụ Thi đua Khen thưởng, Văn phòng Chủ tịch nước; ThS Đăng Bảo Châu, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thi đua – Khen thưởng và Truyền thống ngoại giao, Bộ Ngoại giao và Giám đốc Trung tâm thông tin, Bộ Nội vụ Nguyễn Thanh Bình. Ủy viên thư ký, ThS Nguyễn Thị Thu Huyền, Trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học, Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ.

Về phía Ban Thi đua – Khen thưởng có: Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn và các chuyên viên các vụ, đơn vị trực thuộc.

     Chuyên viên chính Trần Thị Hảo, chủ nhiệm đề tài, trình bày tại buổi nghiệm thu

Đề tài nghiên cứu mong muốn làm sáng rõ các vấn đề khoa học lẫn thực tiễn yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, từ đó có đề xuất các giải pháp để ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý về thi đua, khen thưởng hiện hành. Bên cạnh đó, theo nghiên cứu của tác giả, đề tài đề xuất các giải pháp để sửa đổi chính sách; các giải pháp trên thực tiễn, từ cơ quan nhà nước, có tính khả thi, phù hợp thực tiễn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập của ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, nhất là quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng hiện nay, đáp ứng yêu cầu đổi mới đất nước, hội nhập kinh tế, quốc tế.

Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn phát biểu

Hội đồng đánh giá: Nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài nghiêm túc, công phu, có điều tra xã hội học, có tính ứng dụng cao; tuy nhiên, cần bổ sung, cập nhật một số giải pháp, nội dung văn bản mới để phù hợp hơn với bối cảnh Chính phủ điện tử, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Đề tài được xếp loại khá.

Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn tặng hoa chúc mừng chuyên viên chính Trần Thị Hảo đã bảo vệ thành công đề tài

Thay mặt đơn vị chủ trì, Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn cám ơn các nhà khoa học trong hội đồng có các ý kiến rất sâu sắc, cụ thể, có giá trị cao cả về lý luận và thực tiễn. Đây là cơ hội cho nhóm nghiên cứu hoàn thiện đề tài và tiến hành các nghiên cứu tiếp theo. Đồng thời Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có dịp nghiên cứu, tiếp thu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các mảng công tác chủ yếu: Thường trực của Hội đồng Thi đua - khen thưởng Trung ương; và quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng.

                  Chụp ảnh lưu niệm sau khi đề tài được nghiệm thu, đánh giá

Phó Trưởng ban mong muốn các thành viên hội đồng, các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ tiếp tục hỗ trợ, phối hợp với Ban trong lĩnh vực công tác này như: Triển khai ISO điện tử, chữ ký số trong thời gian tới.

                                                                                                                                                                                            Hồng Thiết

 
Ý kiến của bạn