Khối thi đua các bộ, ngành kinh tế: Tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

 811 lượt xem
TĐKT - Chiều 22/1, tại Hà Nội, Khối thi đua các bộ, ngành kinh tế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tới dự và phát biểu ý kiến. 

Cùng dự có các đồng chí là đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc khối thi đua của các bộ, ngành kinh tế, bao gồm: Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

                                                       Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2020, các bộ, ngành khối kinh tế đã nỗ lực phấn đấu để từng bước hoàn thành các tiêu chí thi đua đề ra. Trong đó, tổ chức thực hiện hiệu quả 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung của các phong trào thi đua trên các phương tiện truyền thông, website của bộ, ngành và các cơ quan, đơn vị, từ đó khuyến khích tính chủ động, tự giác tham gia của các tập thể, cá nhân, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp thuộc bộ, ngành kinh tế.

Tiêu biểu là: Bộ Công thương với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Bộ Xây dựng với phong trào “Năng suất cao - Quản lý giỏi”; “Luyện tay nghề - Thi thợ giỏi”; Bộ Giao thông vận tải với phong trào “Ngành Giao thông vận tải chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng và phát triển giao thông nông thôn miền núi”; Bộ Tài nguyên và Môi trường với phong trào “Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông”; “Chống rác thải nhựa”; “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta”; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục với phong trào “Xây dựng tuyến đê kiểu mẫu”; “Xây dựng công trình thủy lợi đảm bảo chất lượng, vượt tiến độ thi công”; Bộ Thông tin và Truyền thông với phong trào “Toàn ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2020”; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với phong trào thi đua “Đổi mới - Sáng tạo - Chuyên nghiệp - Hiệu quả”; Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp với phong trào thi đua “Kỷ cương - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hiệu quả”.

Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, chất lượng thẩm định hồ sơ ngày càng chặt chẽ, chính xác. Đã chú trọng khen thưởng điển hình tiên tiến, khen thưởng đơn vị cơ sở, người lao động trực tiếp. Công tác khen thưởng và các phong trào thi đua luôn gắn kết; qua đó, đã phát hiện các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, động viên kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực hoạt động của bộ, ngành kinh tế.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Qua theo dõi tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và 5 ý kiến tham luận tại Hội nghị, đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thống nhất với các đánh giá về kết quả, tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Khối trong năm 2020, cũng như phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 như nội dung Báo cáo tổng kết và các ý kiến của đơn vị Khối trưởng và Khối phó.

Ghi nhận các đơn vị trong Khối đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong bối cảnh gặp nhiều khó do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 vừa qua, đồng chí Phạm Đức Toàn cho rằng: Việc là một trong hai Khối đầu tiên tổ chức sớm Hội nghị tổng kết hôm nay đã thể hiện sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo và các đơn vị thành viên đối với hoạt động chung của Khối. Các phong trào thi đua đã gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của đất nước và của từng bộ, ngành; bám sát nội dung các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bên cạnh các phong trào thi đua thường xuyên, các đơn vị trong Khối đã chú trọng phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt nhằm tập trung giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, khó khăn, trước mắt. Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, chất lượng thẩm định hồ sơ ngày càng chặt chẽ, chính xác.

Đối với ý kiến, kiến nghị của các đơn vị trong Khối, đồng chí Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn đã trao đổi để các đơn vị nghiên cứu trong quá trình triển khai thực hiện thời gian tới như sau:

Về nhóm ý kiến liên quan đến việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy: Năm 2020, Chính phủ đã ban hành 2 Nghị định: Nghị định số 101/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương mong muốn các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục cùng quan tâm rà soát, đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét, kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo thống nhất, hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả trong toàn quốc.

Về nhóm ý kiến liên quan đến các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, việc hiệp y với các địa phương, việc sửa đổi, bổ sung quy trình xét khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân ngoài bộ,ngành khi lập thành tích đột xuất, chuyên đề liên quan đến chuyên ngành của các bộ, ngành; ý kiến về tuyến trình… Các vấn đề này đã được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành cũng như của các địa phương, để nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản quy định chi tiết, văn bản hướng dẫn trong thời gian tới cho rõ, cụ thể hơn, phù hợp hơn nữa với thực tiễn.

Về nhóm ý kiến liên quan đến việc khen thưởng quá trình cống hiến cho cá nhân đã giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương sẽ tiếp tục nghiên cứu, báo cáo, xin chủ trương, ý kiến chỉ đạo của các cơ quan liên quan để tham mưu, đề xuất trong quá trình hoàn thiện thể chế, pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Về việc tổ chức tập huấn, đề nghị các bộ, ngành chủ động lập kế hoạch thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương sẵn sàng phối hợp với các đơn vị trong Khối, hỗ trợ về báo cáo viên hoặc tham gia chuẩn bị chương trình, nội dung khi có đề nghị cụ thể.

Nhân dịp Tết cổ truyền Tân Sửu sắp đến, đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chúc các đồng chí đại biểu trong Khối cùng gia đình đón xuân mới an khang, thịnh vượng, đạt được nhiều thành công mới.

Đại diện Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương chụp ảnh lưu niệm cùng các đơn vị Khối trưởng, Khối phó Khối thi đua năm 2020 và 2021

Hội nghị đã thống nhất đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng thời thống nhất suy tôn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị Khối trưởng Khối thi các bộ, ngành kinh tế năm 2021; Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp là đơn vị Khối phó.

                                                                                                                                                                                  Tố Như

 
Ý kiến của bạn