“Ra sức thi đua yêu nước, ấy là người khôn”

 2797 lượt xem
 

Kết thúc bài báo “Những điều trông thấy mà khoan khoái lòng” (Báo Nhân Dân 16-2-1962, Bác Hồ ký bút danh T.L) viết về những thành tích đạt được từ phong trào thi đua yêu nước, trong đó có công nhân ngành Than, Bác Hồ đã lẩy Kiều:

“Trăm năm trong cõi người ta
Ra sức thi đua yêu nước, ấy là người khôn!”.
 
Người khôn, theo Bác Hồ, đó là những người “ra sức thi đua yêu nước”.
 
Ngày hôm nay 64 năm trước, ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc nhằm động viên đồng bào, chiến sĩ trong công cuộc kháng chiến và kiến quốc. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2008, đã lấy ngày 11-6 hằng năm là Ngày Truyền thống thi đua yêu nước.
 
Trong những lần Bác Hồ về thăm Quảng Ninh, khi nhắc nhở nhân dân và cán bộ về những việc cần làm, Người đều chú trọng đến công tác thi đua yêu nước.
 
Thi đua không chỉ giành thành tích cao trong học tập, công tác, mà thi đua còn để đoàn kết. Đoàn kết là cội nguồn của thành công, như Bác Hồ từng khẳng định. Ngày 30-3-1959, nói chuyện với cán bộ, công nhân Mỏ Đèo Nai, Bác Hồ có nói: “Một điểm nữa là phải cố gắng thi đua, thi đua liên tục, mọi ngành, mọi người thi đua, muốn thi đua tốt phải giúp đỡ lẫn nhau, người giỏi giúp người kém để cùng tiến bộ. Thi đua để đoàn kết, đoàn kết để thi đua”. Ngày 2-2-1960, nói chuyện với nhân dân tại Móng Cái, Bác Hồ nói: “Các xã và các huyện phải giúp đỡ lẫn nhau và thi đua với nhau. Đó là một cách đoàn kết thực sự”.
 
Sinh thời, thông qua phản ánh của báo chí, Bác Hồ đã chủ động tặng huy hiệu, điện khen các cá nhân, tập thể có hành động dũng cảm, có thành tích cao. Nhiều đơn vị ngành Than đã được Bác Hồ điện khen vì hoàn thành tốt kế hoạch trong sản xuất.
 
Nhằm đẩy mạnh các hoạt động nhân kỷ niệm 64 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11-6 (1948-2012), Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, gắn với việc triển khai sâu rộng có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
 
Trở lại câu lẩy Kiều nói trên của Bác Hồ, người ra sức thi đua yêu nước là “người khôn”, vì họ sẽ không bị tha hóa thành những kẻ đi ngược lại lợi ích của nhân dân, sẽ bị nhân dân lên án.
 
 
Ý kiến của bạn