Kỷ niệm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua yêu nước 11-6: Thi đua yêu nước - động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển

 2953 lượt xem
Ngày 11 - 6 - 1948, Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc với lời dạy: "Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất". Thấm nhuần lời dạy của Bác, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang luôn phát huy tinh thần đoàn kết, hăng hái thi đua xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. 
Tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước (tháng 5-2012).

Từ sau Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bắc Giang lần thứ III (năm 2010) đến nay, các phong trào thi đua có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức theo hướng ngày càng đi vào thực chất. Mỗi phong trào được phát động đều xác định rõ mục tiêu, phạm vi và đối tượng thực hiện; có sơ kết, tổng kết, biểu dương tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở mỗi cấp, mỗi ngành, trong đó nổi bật là các phong trào thi đua: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; "Quyết thắng"; “Vì an ninh Tổ quốc"; "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"; phong trào "Giúp nhau làm kinh tế; xóa đói, giảm nghèo", "Thanh niên lập nghiệp", "Tuổi trẻ giữ nước"…

Các phong trào thi đua yêu nước đã trở thành hành động cách mạng sôi nổi và tạo động lực mạnh mẽ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh. Năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế nhưng công tác quản lý và điều hành kinh tế của tỉnh có nhiều tích cực, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI) xếp thứ 23 toàn quốc, tăng 9 bậc so với năm 2010; tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, cao hơn mức bình quân của cả nước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Kết cấu hạ tầng KT-XH và năng lực sản xuất tiếp tục được tăng cường, sản xuất nông nghiệp được mùa toàn diện và đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong vài năm gần đây, bộ mặt đô thị và nông thôn ngày càng khang trang, đổi mới. Lĩnh vực văn hoá - xã hội đạt được nhiều thành tựu quan trọng: chất lượng giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến, ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục giữ vững là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua 14 tỉnh miền núi phía Bắc. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"  được các huyện, thành phố triển khai tích cực. Năm 2011 có 81,9% làng, bản, khu phố văn hoá cấp huyện, thành phố; thể thao thành tích cao tham gia thi đấu 34 giải quốc gia và quốc tế đoạt 121 huy chương các loại. Phong trào thi đua nâng cao đời sống, giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách về an sinh xã hội được quan tâm...
 
Phong trào thi đua trong các cơ quan xây dựng Đảng tiếp tục được đổi mới về nội dung và hình thức, nâng cao chất lượng công tác tham mưu với Tỉnh uỷ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Công tác xây dựng tổ chức Đảng, công tác kiểm tra chấp hành Điều lệ Đảng, thông tin, tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, công tác vận động quần chúng. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó xuất hiện nhiều đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến có sức lan toả và ảnh hưởng tốt như: thành phố Bắc Giang với phong trào "Mỗi người, mỗi ngày làm một việc tốt, mỗi tuần làm nhiều việc tốt, mỗi tháng làm theo một đức tính của Bác"; huyện Tân Yên với phong trào học tập và làm theo tấm gương của Bác với chủ đề "Sửa đổi lề lối làm việc gắn với cải cách hành chính"... Phong trào thi đua của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội diễn ra sôi nổi, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. UBND tỉnh đã tổ chức phát động phong trào thi đua "Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới". Đến nay 110 xã đã hoàn thành quy hoạch xây dựng nông thôn mới và 40 xã xây dựng đề án nông thôn mới thực hiện trong giai đoạn 2011-2015. Xã điểm nông thôn mới Tân Thịnh đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, xếp thứ 3/11 xã trên toàn quốc được Bộ Chính trị chọn là mô hình điểm chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới. Để hỗ trợ giúp đỡ 40 xã điểm của tỉnh xây dựng nông thôn mới, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã phân công các sở, ban, ngành hỗ trợ, đỡ đầu 40 xã. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến như: Nhân dân và cán bộ huyện Lạng Giang; ông Nguyễn Hữu Phải, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty May Bắc Giang đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới". Qua phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng...
 
Phát huy những kết quả đã đạt được, với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, các cấp, các ngành và mỗi cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2012. Các phong trào thi đua yêu nước tập trung vào những nội dung chính là: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát động các phong trào thi đua trên các lĩnh vực KT-XH, xây dựng Đảng, an ninh quốc phòng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhằm đẩy mạnh phát triển KT-XH; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua trong cải cách hành chính; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiện toàn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân; thực hiện quyết liệt các biện pháp kiềm chế và đẩy lùi tai nạn giao thông. Đổi mới phong trào thi đua trong các cơ quan của Đảng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong đó nêu cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân trong việc tập hợp, hướng dẫn, động viên đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Bên cạnh đó thường xuyên rút kinh nghiệm, sơ kết, tổng kết, kịp thời biểu dương, khen thưởng; phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, mô hình mới.
 
 
Ý kiến của bạn