Nâng cao chất lượng nghiệp vụ thi đua, khen thưởng cho hơn 1.200 cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng trên toàn quốc

 11105 lượt xem
(BTĐKT) - Trong tháng 6 và tháng 7 vừa qua, thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ thi đua, khen thưởng năm 2012, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thi đua, khen thưởng đã chủ trì, phối hợp với các vụ, đơn vị thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức thành công 04 đợt Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng. 

Đây là đợt tập huấn nhằm tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa cho cán bộ lãnh đạo quản lý và công chức chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng các tỉnh, thành phố, các huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và lãnh đạo, chuyên viên Vụ (Phòng, Ban) Thi đua - Khen thưởng thuộc 78 Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước, với tổng số 1.234 đồng chí tham dự.

 Tại đây, đại biểu được nghe 06 chuyên đề trọng tâm, xoay quanh những nội dung thiết yếu về công tác thi đua, khen thưởng như: “Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những quan điểm cơ bản của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng”; “Nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng”; “Thẩm quyền quyết định, trao tặng; Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng”; “Bài tập thực hành Lễ trao tặng các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước”.
 
“Mô hình điểm xây dựng Nông thôn mới”; “Vai trò quản lý Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng và một số nội dung cần lưu ý trong công tác thi đua, khen thưởng” là 2 chuyên đề được xây dựng hoàn toàn mới nhằm giải quyết những vấn đề đặt ra mà nhiều đại biểu đang quan tâm. Để thực hiện một cách có hiệu quả Quyết định số 1620/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, nhiều tỉnh, thành phố đã tạo ra bước đột phá, ra sức hăng hái thi đua, thực hiện tốt phong trào xây dựng Nông thôn mới. Song, bên cạnh việc thực hiện vẫn còn không ít những vướng mắc cần được tháo gỡ và chuyên đề 5 đã đáp ứng phần lớn nguyện vọng của các đại biểu. Quan tâm và chia sẻ kinh nghiệm về các phong trào thi đua được đánh giá là sự chuyển biến tích cực trong việc xây dựng nội dung và tổ chức hình thức tập huấn nghiệp vụ trong năm 2012 và những năm tiếp theo.
 
Đặc biệt, đây là đầu tiên các đồng chí làm công tác thi đua, khen thưởng ở các Phòng Nội vụ cấp quận, huyện trên toàn quốc về tham dự, tạo nên không khí phấn khởi, một môi trường học tập và trao đổi phong phú đối với những người làm công tác thi đua nói chung và cán bộ chuyên trách tại các cơ sở nói riêng.
 
Ngoài ra, tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thi đua, khen thưởng năm 2012, lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã giải đáp nhiều ý kiến của các đại biểu về tổ chức chỉ đạo công tác thi đua, công tác khen thưởng và thực hiện chính sách khen thưởng, công tác tổ chức bộ máy cán bộ, công tác thanh tra và kiểm tra, công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến và một số vấn đề trọng tâm khác có liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng.... 
 
Để phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ làm thi đua, khen thưởng  đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhấn mạnh: Trước tiên cần xác định rõ vai trò và phát huy chức năng quản lý Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, xây dựng hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng trên toàn quốc. Đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua do Đảng và Nhà nước phát động, bám sát vào tiêu chuẩn đặt ra đối với từng danh hiệu thi đua. Việc khen thưởng, thành tích đến đâu thì khen thưởng đến đó, khen thưởng lần sau không nhất thiết phải cao hơn khen thưởng lần trước; quan tâm khen thưởng điển hình tiên tiến đến đối tượng là các tổ chức, cá nhân lao động trực tiếp; tăng cường phối hợp các cơ quan thông tấn báo chí làm tốt công tác tuyên truyền gương điển hình tiên tiến trong việc thực hiện phong trào thi đua...
 
Tổng hợp các ý kiến của đại biểu về công tác tổ chức Hội nghị tập huấn năm 2012 vừa qua, đa số đại biểu đánh giá rất khả quan về hình thức tổ chức, nội dung và đối tượng tham dự; thời gian tổ chức Hội nghị tập huấn phù hợp. Một số ý kiến đề nghị mở rộng thêm đối tượng tham dự Hội nghị tập huấn do Trung ương tổ chức đến các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp bộ, cấp tỉnh, thành phố và cấp Sở, ngành, quận, huyện thuộc tỉnh, thành phố. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tiếp thu, tổng hợp báo cáo xin ý kiến của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Thủ tướng Chính phủ.
 
 
Hội nghị tập huấn các tỉnh, thành phố miền Trung, Tây Nguyên tại TP Đà Nẵng.
 
Diễn tập nghi thức Lễ nhận cờ Thi đua tại Hội nghị tập huấn các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương diễn ra ở TP Hà Nội.
 
 
Hội nghị tập huấn các tỉnh, thành phố phía Bắc tại TP Hà Nội.
 
Bùi Quang Đức
 
 
Ý kiến của bạn