Tôn vinh 26 tập thể có nhiều công trình, giải pháp, đề tài KHCN được giải thưởng

 6144 lượt xem
Tối ngày 27/9/2012, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh đã diễn ra Lễ tôn vinh tập thể có nhiều công trình, giải pháp, đề tài được giải thưởng Hội thi sáng tạo khoa học - công nghệ và kỹ thuật Thái Bình, Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật toàn quốc, Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam giai đoạn 2007 - 2012. 

Tại lễ tôn vinh, Ban tổ chức đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp sáng tạo khoa học - công nghệ Việt Nam” cho các đồng chí  lãnh đạo chủ chốt của tỉnh; tặng Kỷ niệm chương và trao Cúp vàng sáng tạo khoa học công nghệ cho Anh hùng lao động, nghệ nhân Trần Văn Sen - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Hương Sen; tặng cờ của Liên hiệp Hội Việt Nam cho Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Thái Bình; tặng bằng khen của Liên hiệp Hội Việt Nam cho 26 tập thể có nhiều công trình, giải pháp, đề tài được giải thưởng Hội thi sáng tạo khoa học - công nghệ và kỹ thuật Thái Bình, Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật toàn quốc, Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam giai đoạn 2007 - 2012.

Lễ tôn vinh nhằm biểu dương và khuyến khích các tác giả, nhóm tác giả đã có công trình, đề tài, giải pháp thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả khoa học kỹ thuật vào sản xuất đời sống, đẩy mạnh sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 
 
Ý kiến của bạn