Sau 3 năm triển khai nghị quyết 26 về tam nông

 7927 lượt xem
(BTĐKT) – Ngày 15/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 26 của Hội nghị T.W 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

 

Tại buổi làm việc, ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Sau 3 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết 26 (NQ 26) đã tạo sự chuyển biến nhất định trên thực tế, nhất là trong lĩnh vực phát triển sản xuất nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Trong hai năm trở lại đây, nông nghiệp đạt mức tăng GDP cao, năm 2009 đạt 1,83%; năm 2010 đạt 2,78%. Tính bình quân giai đoạn 2006 – 2010, nông nghiệp đạt mức 3,36%/năm, vượt mục tiêu 3,2%/năm đã đề ra của Đại hội X của Đảng. Các lĩnh vực sản xuất như trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản đều có bước phát triển khá. So với năm 2008, năng suất lúa năm 2010 tăng thêm 1,17 triệu tấn, đạt 39,9 triệu tấn. Riêng năm 2011, sản lượng lúa có thể đạt trên 41 triệu tấn. Cơ cấu kinh tế nông thôn có bước chuyển biến tích cực. Đến năm 2010, công nghiệp và dịch vụ chiếm gần 60% cơ cấu kinh tế nông thôn. Giao thông nông thôn được chú trọng đầu tư nâng cấp. 

Về xây dựng nông thôn mới, một trong những mục tiêu của NQ 26, Ban bí thư Khóa X đã trực tiếp chủ đạo Chương trình thí điểm xây dựng nông thôn mới tại 11 xã điểm của 11 tỉnh, thành phố đại diện cho các vùng miền trên cả nước. Đến nay, đã cho thấy hình hài của mô hình nông thôn mới. Đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, nhất là những vùng khó khăn được nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí cũ, bình quân cả nước giảm từ 13,1% (năm 2008) xuống còn 9,45% (năm 2010); tỷ lệ hộ nghèo ở nông thôn giảm từ 16,2% xuống còn 11,3%. Đặc biệt, Chính phủ đã tập trung hỗ trợ 62 huyện nghèo nhất cả nước để giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm sự phát triển đồng đều giữa các khu vực theo Nghị quyết 30a. Sau 2 năm triển khai thực hiện, tỷ lệ hộ nghèo ở 62 huyện nghèo đã giảm từ 47% (năm 2008) xuống còn 37% (năm 2010). Kinh tế hộ tiếp tục phát triển mạnh và hiện tiếp tục là đơn vị sản xuất kinh doanh chủ lực ở nông thôn. Kinh tế trang trại, loại hình tổ chức sản xuất có hiệu quả hiện nay ở nông thôn, đang có xu thế phát triển mạnh. Trên cơ sở mục tiêu và giải pháp nêu trong Nghị quyết 26, Chính phủ và các địa phương đã đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học – công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, tạo đột phá để hiện đại hóa nông nghiệp, công nghiệp hóa nông thôn; đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách để huy động cao các nguồn lực, tăng mạnh đầu tư ngân sách Nhà nước cho nông nghiệp, nông thôn.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 26 chưa thật đồng bộ, chưa quyết liệt, kết quả đạt được còn hạn chế so với yêu cầu. Nhận thức của một bộ phận cán bộ các cấp và người dân về Nghị quyết 26 nói chung và chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nói riêng còn chưa đúng và chưa đầy đủ. Một số nhiệm vụ, giải pháp về điều chỉnh cơ chế, chính sách đã được nêu trong Nghị quyết cũng như trong Chương trình hành động của Chính phủ nhưng còn chậm được triển khai, chưa đúng tiến độ và thiếu đồng bộ. 
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, thời gian tới, các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương quyết tâm phấn đấu, cùng toàn Đảng, toàn dân tiếp tục đưa Nghị quyết 26 vào thực tế cuộc sống, đạt kết quả cao hơn, tạo sự chuyển biến thực sự trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống của nông dân, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tổng Bí thư lưu ý đến việc thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết và nhân rộng những mô hình hoạt động hiệu quả và kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn từ thực tế.
 
Anh Vũ
 
 
Ý kiến của bạn