Bộ GD-ĐT và Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp đẩy mạnh học tập trong xã hội

 6004 lượt xem
Ngày 19-9, Bộ GD-ĐT và Hội Khuyến học Việt Nam đã tổ chức lễ ký kết Kế hoạch phối hợp công tác giai đoạn 2011 - 2015. Theo đó, Bộ và Hội phối hợp chặt chẽ đẩy mạnh học tập trong xã hội, hướng tới xây dựng xã hội học tập. 

 

Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm và Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận tại lễ ký kết.

Tập trung xây dựng Xã hội học tập

Mục đích của Lễ ký kết giữa Bộ GD-ĐT và Hội Khuyến học Việt Nam là phối hợp chặt chẽ trong việc xác định và triển khai thực hiện các chủ trương, biện pháp, định hướng giáo dục đào tạo trong hệ thống nhà trường, đẩy mạnh học tập trong xã hội, hướng tới xây dựng xã hội học tập.
 
Mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào khuyến học, khuyến tài, hướng tới một xã hội học tập (XHHT), tạo những cơ hội và điều kiện để mọi người dân được tiếp cận với giáo dục, thực hiện học tập suốt đời.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm cho biết: “Bất cứ nước nào trên thế giới cũng thực hiện xây dựng XHHT. Xây dựng XHHT tạo điều kiện cho mọi người dân được học tập suốt đời và chỉ có học tập suốt đời mới xây dựng được XHHT. Do vậy, sự phối hợp giữa Bộ GD-ĐT và Hội Khuyến học Việt Nam là rất cần thiết. Hội Khuyến học Việt Nam nhận thức rõ vai trò của mình trong việc phối hợp hoạt động và tích cực triển khai có hiệu quả. Hội cố gắng tư vấn cho Bộ về lĩnh vực ngoài nhà trường, trong nhà trường, đào tạo chính quy và không chính quy để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI đã đề ra”.
 
Tán thành và nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cho rằng: “Duy trì sự liên kết phối hợp, thường xuyên thông báo tình hình, định kỳ 6 tháng/lần họp bàn kiểm điểm tình hình, cập nhật các nội dung mới, phối hợp hoạt động”. 
 
Trăn trở với nhiều vấn đề giáo dục hiện nay, nổi cộm nhất là vấn đề lạm thu mà phụ huynh đang bức xúc phản ánh, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cho biết: “Cứ đến đầu năm học, vấn đề lạm thu ở các trường học luôn là vấn đề bức xúc của người dân. Các Sở, ngành cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạo, nhiều biện pháp đưa ra để giải quyết vấn đề. Bộ cũng nhận được nhiều văn bản đề nghị của các Sở về vấn đề này nhưng vẫn rất khó “chữa” do bệnh đã nhờn thuốc. Trước tình hình trên, Bộ GD-ĐT đã mở diễn đàn bàn về lạm thu để lấy ý kiến đóng góp của nhiều nhà giáo dục, người dân. Đề nghị Hội Khuyến học cùng chia sẻ để giải quyết vấn đề này”. 
 
Đẩy mạnh khuyến học trong xây dựng môi trường giáo dục
 
Theo kế hoạch phối hợp công tác giai đoạn 2011 - 2015 giữa Bộ GD-ĐT và Hội Khuyến học Việt Nam, hàng năm khi xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm học, Bộ đưa ra chương trình phối hợp giữa Bộ và Hội về công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng XHHT.
 
Bộ và Hội phối hợp xây dựng chương trình phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ), xây dựng tiêu chí đánh giá TTHTCĐ, tổ chức chỉ đạo điểm về xây dựng mô hình TTHTCĐ ở địa phương để rút kinh nghiệm mở rộng ra toàn quốc. Bộ và Hội phối hợp chặt chẽ, làm nòng cốt trong hoạt động của “Ban chỉ đạo quốc gia xây dựng XHHT” ở cấp TW và địa phương góp phần xây dựng Đề án xây dựng XHHT ở Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020. Xây dựng tiêu chí công nhận “Đơn vị độc lập” để các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị xã hội có cơ sở góp phần xây dựng XHHT, đóng góp sáng kiến chỉ đạo xây dựng XHHT ở địa phương và cơ sở. 
 
Bộ và Hội phối hợp tổ chức tốt Tuần lễ Khuyến học, Tháng khuyến học và tổ chức Ngày Khuyến học 2/10; xác định phong trào xây dựng Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cụm dân cư khuyến học là một nội dung trong thực hiện xây dựng môi trường giáo dục: Gia đình - nhà trường - xã hội, trong phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Hội và Bộ đề nghị Nhà nước công nhận gia đình hiếu học là danh hiệu chính thức về mặt pháp lý. 
 
Thông qua Quỹ Khuyến học, Hội sẽ tăng thêm các suất học bổng cho học sinh nghèo và phần thưởng cho HS, SV giỏi. Tiếp tục tổ chức các giải hàng năm về Nhân tài đất Việt, giải thưởng cho tổ chức, cá nhân làm khuyến học giỏi…
 
 
Ý kiến của bạn