Đoàn Cán bộ Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đi khảo sát và nghiên cứu tại Ấn Độ

 9667 lượt xem
(BTĐKT) - Nhằm thực hiện Luật thi đua, khen thưởng và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ tiếp tục sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và Hội nhập quốc tế, đồng chí Vương Văn Đỉnh, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương dẫn đầu đoàn cán bộ Ban đi làm việc tại nước Công hòa Ấn Độ từ ngày 18/9/2011 đến 24/9/2011. 

Trong chuyến công tác lần này, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tập trung vào những nội dung quan trọng gồm: Nghiên cứu quan điểm, chủ trương, chính sách chế độ và các hình thức khen thưởng của Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ; khảo sát, học tập kinh nghiệm về hệ thống tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống chính trị. 

 Ngoài ra, Đoàn cán bộ của Ban cần triển khai nghiên cứu về vai trò và động lực của công tác khen thưởng đối với các sự phát triển kinh tế - chính trị xã hội. Đồng thời tìm hiểu sự phát triển về nhiều lĩnh vực văn hóa – xã hội của nước bạn. Nhằm trao đổi học tập, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai Nhà nước Việt Nam và Ấn Độ trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay.
 
 
Ý kiến của bạn