Tổng kết công tác xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Hệ thống quản lý lưu trữ điện tử”

 6184 lượt xem
(BTĐKT) - Chiều ngày 18/12, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp cùng Cơ quan thúc đẩy công nghiệp công nghệ thông tin quốc gia, Hàn Quốc (NIPA) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Hệ thống quản lý lưu trữ điện tử”. Tham dự có bà Trần thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì hội nghị; ông Son Hoyoung, Đại diện Bộ Kinh tế Tri thức Hàn Quốcvà các cán bộ, chuyên gia của NIPA, Bộ Kinh tế tri thức Hàn Quốc. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thứ trưởng cho biết: Qua gần 06 tháng làm việc tích cực giữa các chuyên gia của NIPA phối hợp với các cán bộ Ban quản lý Dự án cùng các chuyên gia Việt Nam, NIPA đã hoàn thành công tác xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Hệ thống quản lý lưu trữ điện tử” tại Bộ Nội vụ.

 
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà phát biểu lại Hội nghị.
 
Trước đó, Lễ khởi động Dự án vào tháng 6/2012, Ban quản lý dự án cùng các chuyên gia Việt Nam phối hợp với các chuyên gia của NIPA thực hiện công tác khảo sát tại 11 địa điểm thuộc các Bộ, ngành và địa phương của Việt Nam. Để hỗ trợ cho công tác nghiên cứu của các chuyên gia NIPA, Ban quản lý dự án và các chuyên gia Việt Nam đã tập trung nghiên cứu, phân tích các công tác nghiệp vụ, quy mô Dự án tại Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cũng như các chính sách ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin theo hướng triển khai các hệ thống quản lý lưu trữ điện tử tại Việt Nam.
 
Theo đó, Dự án “Xây dựng Hệ thống quản lý lưu trữ điện tử của các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương”, trước tiên thực hiện thí điểm tại Ban Thi đua - Khen thưởng TW và một số đơn vị của Bộ Nội vụ, sau đó sẽ triển khai rộng ra trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương tới địa phương là giai đoạn bản lề mở ra cho Việt Nam một ngành công nghiệp mới, đó là ngành công nghiệp số hóa nhằm cung cấp dữ liệu, thông tin cho một phương thức quản lý mới đó là sự vận hành của chính phủ điện tử. 
 
Số hóa là xu hướng tất yếu trong công tác triển khai chính phủ điện tử của tất cả các quốc gia. Khi công tác số hóa tại Việt Nam triển khai trên diện rộng (trong vòng từ 5 đến 10 năm tới) sẽ tạo ra hàng vạn việc làm cho phần lớn các đối tượng là thanh niên trên toàn quốc, góp phần bảo đảm an ninh xã hội đất nước.
 
Số hóa cũng góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường tại Việt Nam, làm giảm phần lớn nguồn nguyên liệu tự nhiên cho ngành công nghiệp sản xuất giấy. Đây là ngành công nghiệp theo hướng phát triển xanh theo công ước của Liên hợp quốc và Việt Nam là thành viên. 
 
Giai đoạn ngắn hạn, khi hệ thống quản lý lưu trữ điện tử đi vào vận hành tại Ban Thi đua - hen thưởng TW và một số đơn vị của Bộ Nội vụ, ngoài việc tạo thêm nhiều việc làm mới và các lợi ích của việc ứng dụng công nghệ thông tin đem lại, các tài liệu, hồ sơ hầu hết sẽ không cần phải lưu trữ theo cách truyền thống trên giấy, việc này đảm bảo tiết kiệm hàng chục tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách nhà nước vì không phải mất chi phí số hóa các tài liệu, hồ sơ lưu trên giấy.
 
Kết thúc Hội nghị, Thứ trưởng Trần Thị Hà tin tưởng Dự án "Hệ thống quản lý tài liệu điện tử" tại Bộ Nội vụ, với sự hỗ trợ các cơ quan, tổ chức liên quan của Hàn Quốc, sẽ được áp dụng thành công tại Việt Nam, góp phần vào công tác triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015 mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tại Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010; Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. 
 
Gia Linh
 
 
Ý kiến của bạn