Tổ chức Hội nghị biểu dương các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày

 8027 lượt xem
Ngày 19/9, Văn phòng Chính phủ có công văn số 6477/VPCP-KGVX thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân về việc đồng ý tổ chức “Hội nghị biểu dương các chiến sỹ cách mạng, chiến sỹ yêu nước bị địch bắt tù đày” vào cuối năm 2011. 

Theo đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Báo Nhân dân và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chuẩn bị nội dung bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Được biết, cả nước có khoảng 90.000 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, là những người có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, giải phóng đất nước. Tinh thần đấu tranh anh dũng, bất khuất của các chiến sỹ là tấm gương sáng mãi cho thế hệ trẻ ngày nay học tập.

Xuất phát từ thực tế đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề nghị được phối hợp với Bộ Quốc phòng, Báo Nhân dân và tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc với chủ đề "Hội nghị biểu dương các chiến sỹ cách mạng, chiến sỹ yêu nước bị địch bắt tù đày" tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
 
Ý kiến của bạn