Tuổi trẻ Bộ Nội vụ xung kích, trách nhiệm trong công tác bầu cử

 72 lượt xem
 

Thực hiện Công văn số 76-CV/ĐUBNV ngày 17/5/2021 của Đảng ủy Bộ Nội vụ về việc tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ đã ban hành Văn bản số 55-CV/ĐTN ngày 18/5/2021 quán triệt đoàn viên thanh niên tham gia công tác bầu cử.

           Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ xung kích phục vụ công tác bầu cử


Theo đó, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ đề nghị các cơ sở Đoàn trong Đoàn Bộ tiếp tục quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các nội dung về công tác bầu cử phù hợp với từng cơ sở Đoàn và phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an toàn trong công tác bầu cử. 

Đặc biệt, Ban Thường vụ Đoàn Bộ cũng đề nghị các đoàn viên thanh niên xung kích, tình nguyện, sẵn sàng phục vụ công tác bầu cử tại nơi đoàn viên đăng ký bỏ phiếu; chủ động khai báo y tế, chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

Đoàn viên thanh niên Bộ tham gia đo thân nhiệt tại các khu vực bỏ phiếu


Với tinh thần xung kích, trách nhiệm trong công tác bầu cử, đoàn viên thanh niên Bộ Nôi vụ đã chủ động, tích cực tham gia phục vụ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu và thực hiện quyền công dân của mình trong Ngày hội toàn dân 23/5/2021.

Một số hình ảnh đoàn viên thanh niên Bộ Nội vụ tham gia phục vụ công tác bầu cử và tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026:

                                               và thực hiện quyền bầu cử

                                                                                                                                                                        Thanh Tuấn

https://moha.gov.vn/tin-tuc-su-kien/tin-hoat-dong-cua-bo-noi-vu/tuoi-tre-bo-noi-vu-xung-kich-trach-nhiem-trong-46209.html

 

 

 
Ý kiến của bạn