Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

 9545 lượt xem
Sáng 10/6, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2013). 

Tới dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Dương Anh Điền, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Đình Then, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Đỗ Trung Thoại, Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Hưởng ứng, thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước: Thi đua là một cách yêu nước thiết thực và tích cực… Yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất…”, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Đảng bộ, quân và nhân dân thành phố Hải Phòng luôn đẩy lên những phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, giết giặc lập công, làm nên những chiến công hiển hách đi vào lịch sử.
 
Bước vào thời kỳ xây dựng Chủ nghĩa xã hội, Hải Phòng tiếp tục tự hào là một trong những cái nôi của phong trào thi đua yêu nước. Trong thời kỳ hòa bình và đổi mới, Hải Phòng là địa phương đi đầu trong phong trào Khoán sản phẩm trong nông nghiệp; phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào quản lý giỏi; phong trào xoa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa… Các phong trào thi đua đã trở thành động lực, là biện pháp quan trọng thúc đẩy lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội.
 
Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác thi đua, khen thưởng, thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo, từng bước đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, tập trung vào các đợt thi đua lớn gắn với những sự kiện trọng đại, sự kiện lớn của thành phố và đất nước. Các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố. GDP bình quân hàng năm gấp 1,5 lần mức tăng chung của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Đô thị Hải Phòng có những phát triển mới. Nông nghiệp, nông thôn có nhiều đổi mới, công tác giáo dục – đào tạo, thể dục, thể thao đạt nhiều kết quả. Hải Phòng là địa phương duy nhất cả nước duy trì kết quả 18 năm liền có học sinh giỏi đạt giải quốc tế. Thể dục, thể thao thành tích cao của Hải Phòng được ghi nhận. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác cải cách hành chính, xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể thành phố trong sạch, vững mạnh được tăng cường.
 
Nhìn lại kết quả phong trào thi đua yêu nước của thành phố 65 năm qua, tự hào về kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân đã đạt được, song cũng phải nhìn nhận vào những thực tế yếu kém trong công tác thi đua, khen thưởng của thành phố, đó là: việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ở nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị còn hạn chế. Nội dung, biện pháp, hình thức thi đua còn chậm đổi mới, các tiêu chí thi đua chưa thật rõ ràng, một số cơ quan, đơn vị phát động thi đua còn mang tính hình thức; việc chủ động phát hiện và xây dựng nhân tố điển hình còn hạn chế; khen thưởng còn thiếu cân đối, cào bằng, tràn lan, tính tiêu biểu và nêu gương không cao, tỷ lệ khen thưởng người trực tiếp lao động sản xuất chưa tương xứng; việc kiện toàn, tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng ở một số cơ sở còn chậm, do đó hiệu quả thi đua, khen thưởng chưa cao.
 
Thực hiện tốt hơn nữa lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”, “Người người thi đua, ngành ngành thi đua, ngày ngày thi đua”, phát huy truyền thống thành phố “Trung dũng - Quyết thắng” và thành tích đã đạt được trong nhiều năm qua, Hải Phòng phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 và những năm tiếp theo.
 
6 tập thể được Chính phủ tặng Cờ thi đua.
 
 
Các Gương mặt tiêu biểu thành phố năm 2012.
 
Cũng tại Lễ kỷ niệm, 6 tập thể được Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2012. Thành phố cũng trao tặng danh hiệu và tuyên dương các Gương mặt tiêu biểu thành phố năm 2012.
 
 
Ý kiến của bạn