Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2013

 10109 lượt xem
Hội nghị được Hội Luật gia tỉnh Lai Châu - đơn vị đăng cai của khối thi đua các tổ chức hội đặc thù tỉnh tổ chức sáng ngày 21/6.. 

8 cơ quan, đơn vị trong khối thi đua các tổ chức hội đặc thù tỉnh gồm: Hội Luật gia tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Văn Học nghệ thuật tỉnh, Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh, Hội Người Cao tuổi tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh, Hội Doanh nghiệp tỉnh.

6 tháng đầu năm 2013, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Khối đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của Trung ương Hội trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình phát triển kinh tế, xã hội của các cấp trong tỉnh. Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, xây dựng phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị mình và phong trào thi đua của Khối. Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị trong Khối luôn nhiệt huyết, bám sát chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình trong việc tham mưu cho lãnh đạo thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức các phong trào thi đua trong hệ thống ngành mình từ Trung ương đến cơ sở. 
 
Quang cảnh Hội nghị. 
 
Thời gian qua, Hội Luật gia các cấp trong tỉnh đã tổ chức 35 hội nghị, thu hút 534 hội viên tham gia 354 ý kiến vào 25 vấn đề đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp năm 1992; triển khai, xây dựng 5 mô hình điểm công tác Hội Luật gia và Hội thảo nhằm nâng cao vai trò của Hội Luật gia trong phong trào phòng, chống tội phạm ma túy. Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, kiện toàn, củng cố, phát triển hợp tác xã. Đến nay, toàn tỉnh có 247 hợp tác xã, trong đó thành lập mới 19 hợp tác xã so với cuối năm 2012. Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” tới các tổ chức, cá nhân hưởng ứng, trao tặng 150 chăn ấm, 150 cặp sách, 100 đôi dép trị giá hơn 40 triệu đồng cho học sinh tiểu học và mầm non của huyện Phong Thổ…
 
6 tháng cuối năm 2013, khối thi đua các tổ chức hội đặc thù tỉnh tiếp tục xây dựng các cơ quan, đơn vị trong khối vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; phấn đấu 100% cán bộ, CNVC - LĐ các cơ quan, đơn vị trong khối tham gia đăng ký hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; 100% tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh, các tổ chức đoàn thể vững mạnh, nội bộ cơ quan đoàn kết…
 
Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong khối thi đua các tổ chức hội đặc thù tỉnh đã chấm điểm thi đua năm 2013 gồm: 6 nội dung hoàn thành nhiệm vụ được giao; 2 nội dung về kiện toàn, xây dựng các tổ chức Đảng, các đoàn thể chính trị và các tổ chức xã hội; 2 nội dung về giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện tốt các phong trào chung của địa phương và 2 nội dung có phong trào thi đua, triển khai các văn bản về thi đua khen thưởng.
 
 
Ý kiến của bạn