Xây dựng “Hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”

 10691 lượt xem
Tiêu chí giá trị hình mẫu không đặt ra quá cao đến mức hoàn hảo, mà cần có nội hàm cụ thể để thanh niên phấn đấu thực hiện. 

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ ba, khoá X diễn ra ngày 29-30.6, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn cho biết sẽ có kế hoạch phát động trong toàn Đoàn và tuổi trẻ cả nước Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”.

 
Cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu thanh niên thời đại mới” cần được triển khai sâu rộng trong đoàn viên thanh niên cả nước.
 
Hình mẫu người thanh niên Việt Nam thời kỳ mới phải hướng tới mục tiêu có "Tâm trong, Trí sáng, Hoài bão lớn". Người có “Tâm trong” là người luôn trau dồi những phẩm chất đạo đức tốt đẹp, ý thức được những đạo lý, giá trị nhân văn cao cả trong cuộc sống, luôn giữ tâm mình trong sáng, hướng thiện, từ đó khởi nguồn cho những hành động có ích cho cộng đồng và đất nước.
 
“Trí sáng” thể hiện trí tuệ của người thanh niên thời kỳ mới, đáp ứng được những yêu cầu cơ bản như: Có tri thức, giỏi kỹ năng, giàu sáng tạo, khỏe thể chất và tinh thần, có ý thức tự học, cầu thị... 
 
Thanh niên có “Hoài bão lớn” thể hiện ở tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm; có khát vọng, dấn thân,  vươn lên; sống có lý tưởng, bản lĩnh, tuân thủ pháp luật; có tinh thần xung kích, tình nguyện, cống hiến cho đất nước...
 
Theo Ban Bí thư Trung ương Đoàn, xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên với những tiêu chí, giá trị cốt lõi là mục tiêu để đoàn viên, thanh niên hướng đến và làm theo, góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên, có tri thức, sức khoẻ, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại. 
 
Những giá trị hình mẫu thanh niên vừa phải mang tính đại chúng, phù hợp với phần đông thanh niên, vừa phải có tính mục tiêu để thanh niên hướng đến. Tiêu chí giá trị hình mẫu không đặt ra quá cao đến mức hoàn hảo, lý tưởng và cần có nội hàm cụ thể để thanh niên phấn đấu thực hiện. Nội dung tiêu chí giá trị hình mẫu cần phù hợp với tình hình thực tiễn xã hội nước ta giai đoạn hiện nay trên cơ sở kế thừa những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Tiêu chí giá trị hình mẫu cần cấu trúc một cách logic, ngắn gọn nhằm giúp thanh niên dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thuộc, có thể suy nghĩ và làm theo mọi lúc mọi nơi. 
 
Tại Hội nghị, ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn nhấn mạnh, việc tổ chức Cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu thanh niên thời đại mới”  cần được triển khai sâu rộng trong đoàn viên thanh niên cả nước, gắn liền với các chủ trương công tác của Đoàn, Hội, Đội và các phong trào thi đua yêu nước trong thanh thiếu nhi. Đặc biệt, khi triển khai, các cán bộ Đoàn phải là người tiên phong, gương mẫu để làm gương cho Đoàn viên, thanh niên noi theo. Cùng với đó, việc thực hiện, kiểm điểm theo theo 16 điều “nên và không nên” quy định về tác phong, lề lối cán bộ Đoàn sẽ được thực hiện một cách nghiêm túc ngay cả trong các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.
 
 
Ý kiến của bạn