UBND tỉnh Tây Ninh: Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

 12198 lượt xem
(BTĐKT)-Vừa qua, tại Khách sạn Hoà Bình, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2013) và sơ kết 2 năm (2011 - 2012) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

Đồng chí Nguyễn Hữu Ngân – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh ôn lại truyền thống thi đua ái quốc.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hữu Ngân – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh ôn lại truyền thống kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và các phong trào thi đua của tỉnh Tây Ninh từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước.

Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, các phong trào thi đua của Tây Ninh cùng cả nước hướng vào các nhiệm vụ của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tiêu biểu là các phong trào: “Tất cả vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân”; “Tất cả vì công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa”. Nổi bật ở Tây Ninh là sự hồ hởi ra quân của hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, Đoàn viên thanh niên và nhân dân với khẩu hiệu: “Ta đi xây dựng công trường, công trường xây dựng ta” xây dựng thành công công trình thủy lợi hồ Dầu Tiếng – công trình thủy lợi lớn nhất nước với sức chứa 1,5 tỷ m³ nước phục vụ sinh hoạt, thâm canh, tăng vụ trong sản xuất nông nghiệp, đồng thời thúc đẩy sản xuất công nghiệp phát triển. 
 
Bước vào thời kỳ đổi mới đất nước (1986), từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, khẩu hiệu thi đua của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta là “Tất cả vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Nhiều phong trào được phát động và thực hiện có hiệu quả như: “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế”, “Xóa đói, giảm nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Vì an ninh của Tổ quốc”, “Thi đua quyết thắng”… và hiện nay, cùng với cả nước Tây Ninh đang thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, bước đầu đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức và sự hưởng ứng tích cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân như: thi đua xây dựng đường giao thông nông thôn, liên ấp, liên xã; thi đua nâng cao chất lượng hàng hóa và dịch vụ để hội nhập quốc tế,…được các doanh nghiệp và đông đảo quần chúng nhân dân đồng tình, hưởng ứng tích cực, nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân đã đóng góp tiền, hiến đất và ngày công lao động tập trung ở các công trình văn hóa, giáo dục, giao thông nông thôn, điển hình như 65 hộ dân ở huyện Bến Cầu hiến 41.000m2 đất xây dựng nông thôn mới, gia đình ông Nguyễn Văn Ơi ở ấp Lộc Châu, xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng hiến trên 1.300m2 đất xây dựng trường học, ông Đặng Hữu Nghĩa ở huyện Hòa Thành đóng góp 8 tỷ đồng để xây dựng trường học, …
 
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 03/6/1998 của Bộ Chính trị “Về đổi mới công tác thi đua – khen thưởng trong giai đoạn mới” năm 2000 Tây Ninh đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước thời kỳ đổi mới lần thứ I, năm 2005 và năm 2010 trong không khí phấn khởi chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII, lần thứ IX, Tây Ninh tiếp tục tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước lần thứ II, lần thứ III theo tinh thần Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến”.
 
Qua các kỳ Đại hội thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình mới, nhiều điển hình tiên tiến, nhiều tổ chức, cá nhân xuất sắc được các cấp, các ngành tuyên dương khen thưởng. Những thành tích về công tác  thi đua khen thưởng đã góp phần vào việc phát huy truyền thống, cổ vũ và khơi dậy sức mạnh to lớn của toàn Đảng bộ, toàn quân và dân ta; tạo tiền đề cho bước phát triển mới, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh đề ra.
 
Nhiều tập thể, cá nhân thuộc tỉnh đã được Đảng, Nhà nước khen thưởng qua các kỳ Đại hội, cụ thể: 247 Huân chương các loại, 299 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, 29 Cờ thi đua Chính phủ, 20 Chiến sĩ thi đua toàn quốc... vì đã có nhiều thành tích trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học, bảo vệ an ninh Tổ quốc. UBND tỉnh đã tặng 487 Cờ thi đua cấp tỉnh, 35.022 Bằng khen và công nhận 7.979 danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Trong phong trào thi đua Cụm các tỉnh miền Đông Nam bộ, nhiều năm liền Tây Ninh được xếp thứ hạng cao trong cụm và được Thủ tướng chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc - đây là kết quả phấn đấu tích cực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.
 
Trong 2 năm xây dựng nông thôn mới, tổng số các tiêu chí xây dựng NTM ở các xã trong toàn tỉnh hiện đạt được 499 tiêu chí, tăng 234 tiêu chí so với năm 2011. Bình quân mỗi xã đạt 6 tiêu chí, tăng 3 tiêu chí so với năm 2010. Hoà Thành và Gò Dầu là 2 huyện có mức tăng cao nhất, bình quân mỗi xã đạt 9 tiêu chí, tăng 5 tiêu chí so với năm 2010. Đặc biệt, xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu đạt 14/19 tiêu chí, tăng 11 tiêu chí so với năm 2010.
 
Đến nay toàn tỉnh đã và đang đầu tư xây dựng mới trên 1.066 công trình (giao thông, thủy lợi, trạm y tế, trường học, công trình cấp nước sạch nông thôn), tổng số vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng cấp xã khoảng 952,7 tỷ đồng, ngoài ra trong 2 năm ngân sách tỉnh đã đầu tư 660 tỷ đồng cho cơ sở vật chất.
 
Trong những năm qua, công tác giáo dục đào tạo ở khu vực nông thôn được quan tâm triển khai, đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội nông thôn, đến nay 82 xã (đạt 100%) đã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học cơ sở. 100% Trạm Y tế xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia, cơ sở vật chất, chất lượng chăm sóc y tế cho người dân nông thôn được nâng lên, góp phần đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Văn hóa, môi trường được quan tâm đầu tư, huy động nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia và xây dựng nông thôn mới, các thiết chế văn hóa cơ sở (Trung tâm Văn hóa Thể thao Học tập cộng đồng) hoạt động có hiệu quả, đảm bảo vệ sinh, cảnh quan môi trường nông thôn, 100% khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế đi vào hoạt động có khu xử lý nước thải tập trung đảm bảo quy định.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc ghi nhận những nỗ lực của Tây Ninh trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Để hoàn thành chỉ tiêu đúng tiến độ, Thứ trưởng đề nghị Tây Ninh tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn nữa trong nhân dân; ai làm gì, làm thế nào phải thật cụ thể; tạo được sự đồng thuận cao trong dân khi thực hiện; bộ máy đủ mạnh, cán bộ có tâm, có tầm, có chuyên môn để thực hiện đạt hiệu quả cao hơn; công khai, minh bạch, đơn giản hồ sơ quyết toán, có cơ chế rõ ràng, phù hợp với từng địa phương.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy - Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của các đơn vị trong thời gian qua, đồng thời nêu những tồn tại, yếu kém cần khắc phục. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị BCĐ các cấp cần tập trung hoàn thành đồ án quy hoạch; thực hiện tốt việc huy động vốn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát - nhất là 9 xã trọng điểm; các tổ chức Hội, Đoàn phải đăng ký thực hiện xây dựng NTM, có sơ kết hằng năm; cần khắc phục tư tưởng nóng vội, chủ quan, quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2015.
 
Tại hội nghị, có 28 đơn vị và cá nhân hỗ trợ xây dựng NTM với số tiền 34,6 tỷ đồng. Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 28 tập thể và 16 cá nhân đạt thành tích trong 2 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, và tặng bằng khen cho 11 tập thể và 9 cá nhân đã hỗ trợ tích cực trong Chương trình xây dựng nông thôn mới.
 
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy – Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM.
 
Thái Lên 
 
Ý kiến của bạn