Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

 303 lượt xem
 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 855/QĐ-TTg về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Theo Quyết định, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương có 19 thành viên, do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng.

Phó Chủ tịch Hội đồng gồm các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang làm Ủy viên Thường trực.

Ủy viên Hội đồng gồm các đồng chí: Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương; Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương./.

                                                                                                                                                                             Nhật Nam

https://tcnn.vn/news/detail/51011/Bo-truong-Pham-Thi-Thanh-Tra-lam-Pho-Chu-tich-Thuong-truc-Hoi-dong%C2%A0Thi-dua---Khen-thuong-Trung-uong.html

 
Ý kiến của bạn